Ανακοινώνεται η ίδρυση του Επισιτιστικού Ινστιτούτου Κύπρου «Αρχέστρατος»

Ανακοινώνεται η ίδρυση του Επισιτιστικού Ινστιτούτου Κύπρου «Αρχέστρατος»

Ακολουθεί το Μανιφέστο του Ινστιτούτου.

Στόχος του Ινστιτούτου είναι να προσφέρει στην αναβάθμιση του επισιτιστικού τομέα στη Κύπρο, με τη βελτίωση των τεχνικών ικανοτήτων και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη του, διαμέσου της εκπαίδευσης.
 
Επιπλέον, προσβλέπει στη δημιουργία προτύπων για τις επιχειρήσεις του επισιτιστικού τομέα, αναλόγως χωροθετικών προδιαγραφών, τελικού προϊόντος, πρακτικών διαχείρισης και βαθμού μεταποίησης των πρώτων υλών.
 
Το Ινστιτούτο προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις επισιτισμού να συμμετέχουν.
 
Ακολουθεί το Μανιφέστο του Ινστιτούτου:
 
Με αφορμή τις επικείμενες κυβερνητικές αποφάσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας και ειδικότερα του κλάδου της εστίασης, όσο και του δημόσιου διαλόγου  σχετικά με τη κατάθεση νέου νομοσχεδίου για το κλάδο μας, με σκοπό την  διασφάλιση των συμφερόντων και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων εστίασης,  δηλαδή των μελών μας, παραθέτουμε τα εξής.

 • Επειδή οι κυβερνητικές αποφάσεις για την αναχαίτιση της διασποράς του κορονοϊού παίρνονται με διατάγματα του Υπουργού υγείας, με τη βοήθεια και τις προτάσεις της  επιδημιολογικής ομάδας και γίνονται κατά κανόνα σεβαστές από τη πλειονότητα των  επιχειρήσεων εστίασης. 

• Επειδή τα διατάγματα και τα μέτρα που ανακοινώνονται κατά καιρούς από τον  Υπουργό υγείας, επηρεάζουν τις συνθήκες, διαφοροποιούν, μειώνουν ή μηδενίζουν τις  δυνατότητες απρόσκοπτης λειτουργίας των επιχειρήσεων επισιτισμού. 

• Επειδή τα διατάγματα που εκδίδει και τα μέτρα που λαμβάνονται από τον Υπουργό  υγείας, επηρεάζουν τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. 

• Επειδή οι 4500 επιχειρήσεις επισιτισμού στην Κύπρο, βασίζουν την επιβίωση τους,  στη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας τους και τη εξασφάλιση συνθηκών  υγιούς ανταγωνισμού από το κράτος. 

• Επειδή οι επιχειρήσεις επισιτισμού παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της  εικόνας της Κύπρου σαν τουριστικός προορισμός, και αποτελούν την ραχοκοκκαλιά  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

• Επειδή η ευθύνη των συνεπειών στην οικονομία, της έκδοσης διαταγμάτων και η  προσπάθεια ελαχιστοποίησης τους, βαραίνει το κράτος. 

• Επειδή το κράτος έχει υποχρέωση την προστασία των πολιτών του και των  επιχειρήσεων που το χρηματοδοτούν. 

• Επειδή η όποια στήριξη εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση κρίνετε  ανεπαρκής. 
Προτείνουμε, να δοθεί έμφαση όχι μόνο στη στήριξη κατά τη διάρκεια της πανδημίας  αλλά και κίνητρα που θα είναι ουσιώδης και αφορούν την εξασφάλιση της  απαραίτητης ρευστότητας για την απρόσκοπτη επανεκκίνηση των επιχειρήσεων 
επισιτισμού. Συγκεκριμένα εισηγούμαστε να προωθηθούν τα εξής. 

• Αποζημιώσεις εφάπαξ. Να ανακοινώνεται η φόρμουλα υπολογισμού των σχετικών  αποζημιώσεων πριν από κάθε διάταγμα όπως συμβαίνει και σε άλλες Ευρωπαϊκές  χώρες. 

• Ρυθμίσεις για καθυστερημένες οφειλές προς το κράτος εξαιτίας της πανδημίας. Να  γίνει εφικτός ένας μακροπρόθεσμος διακανονισμός, με δόσεις. 

• Διάφορα τέλη. Να αφαιρεθεί αναλογικά η υποχρέωση καταβολής όλων των τελών,  άδειες λειτουργίας, σκύβαλα, άδειες εργασίας, για την περίοδο ισχύος όλων των  διαταγμάτων. 

• Ρύθμιση ενοικίων. Να αποφασισθεί φόρμουλα απευθείας επιδότησης των ενοικίων  όλων των επιχειρήσεων επισιτισμού όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, τουλάχιστον για  όσο καιρό βρίσκονται σε ισχύ διατάγματα που επηρεάζουν την απρόσκοπτη λειτουργία  τους. 

• Εργαζόμενοι και απολύσεις. Να αποσυνδεθεί το δικαίωμα απόλυσης των  εργαζομένων από την χορηγία των μισθών τους και να μπουν σε ειδικό καθεστώς  ανεργιακού επιδόματος στο πρότυπο των ξενοδοχοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε  τουριστικές περιοχές. 

• Επιδότηση της εργασίας. Να επιδοτηθούν νέοι απόφοιτοι επισιτιστικών σχολών  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαγειρικής και επισιτιστικών τεχνών, για να εργαστούν σε  επιχειρήσεις επισιτισμού. 

• Αστυνόμευση. Να δεσμευθεί η αστυνομία ότι θα αναβαθμιστεί η αστυνόμευση των  όποιων μέτρων ανακοινωθούν ή ακόμα και η τήρηση των νόμων από όλους, για να  αποφεύγεται η θυματοποίηση όσων τηρούν τα διατάγματα ή τους νόμους. 

• Φορολογικά κίνητρα. Να καταργηθούν ή να μειωθούν δραστικά όλες οι φορολογίες  που βαραίνουν τον κλάδο, τουλάχιστο για ένα χρόνο μετά την επανεκκίνηση της  οικονομίας. 

• Επιχορήγηση. Να επιχορηγηθούν όλα τα επιπρόσθετα είδη προστασίας για το  κορωναΐο. 
Η υποστήριξη και η συνδρομή, τόσο των επιχειρήσεων του επισιτιστικού κλάδου όσο  και των κοινωνικών εταίρων και φορέων, είναι καθοριστικής σημασίας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Επισιτιστικού Ινστιτούτου Κύπρου  Αρχέστρατος. Οι άμεσες μας επιδιώξεις περιλαμβάνουν τα εξής. 

• Την άμεση εμπλοκή αντιπροσώπων της διοικούσας επιτροπής στο δημόσιο διάλογο  που αφορά την προετοιμασία του νέου νομοσχεδίου για την εστίαση. 

• Την αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα μέλη μας διαμέσου της  εκπαίδευσης.

• Να συνεισφέρουμε στην νομική κατοχύρωση των δραστηριοτήτων των μελών μας. 

• Να συνάψουμε τοπικές και διεθνείς σχέσεις για να διευρύνουμε την δικτύωση και  την υπόληψη του Ινστιτούτου. 

• Να οδηγηθεί το Επισιτιστικό Ινστιτούτο Κύπρου Αρχέστρατος σε ιδρυτική γενική  συνέλευση των μελών σε περίπου έξι μήνες. 

Για περισσότερες πληροφορίες περί συμμετοχής και συνεργασίας, παρακαλώ  επικοινωνήστε με τα πιο κάτω τηλέφωνα. 
99495519 και 96476747 

 

Τα μέλη της διοικούσας επιτροπής είναι τα εξής: 
Παναγιώτης Μεντζης Ζανέττος 
Ανδρέας Κυπριανου 
Κώστας Κωνσταντίνου 
Αλέξανδρος Βασίλειου 
Χρίστος Ν. Σκαπούλλης

Loader