Εκπαίδευση MIraGE στην Κύπρο – Μαρτυρίες από υπηκόους τρίτων χωρών

Εκπαίδευση MIraGE στην Κύπρο – Μαρτυρίες από υπηκόους τρίτων χωρών

Περίπου 80 υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MIraGE, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – Center for Social Innovation – CSI Cyprus, ο Κύπριος εταίρος του έργου, έχει υλοποιήσει με επιτυχία δύο διαδικτυακές εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που επιθυμούν να βρουν απασχόληση στην Κύπρο, τον Φεβρουάριο του 2021, με τη συμμετοχή περίπου 80 ΥΤΧ που ήταν πρόθυμοι να μάθουν περισσότερα για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη στην Κύπρο. Μερικοί από τους συμμετέχοντες έχουν μοιραστεί την  εμπειρία τους από την εκπαίδευση, η οποία είναι εμφανής στις παρακάτω μαρτυρίες. 

 σγσγ

γσγσγ

σσγσγ

φσγσγσγ

γσγσγσγ

γσγσγσγ

φαφγαγα

ννξκηξηκ

;kl;kl;kl;kl

kkjkljkljkl

;kl;kl;kl

Το έργο MIraGE συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2018 και θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο 2021.

Οι δραστηριότητες του έργου στοχεύουν στην αύξηση της ταχείας πρόσβασης και της ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών υποδοχής τους. Η συνεργασία του έργου MIraGE αποτελείται από 12 εταίρους από 8 ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Κύπρος, Ρουμανία και Ουγγαρία. Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας είναι εταίρος του έργου στην Κύπρο και διαχειρίζεται τις εθνικές δραστηριότητές του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MIraGE, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.mirageproject.eu ή την ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας www.csicy.com και τη σελίδα του οργανισμού στο Facebook.  

Loader