Ολοκλήρωση εκπαιδεύσεων για το ευρωπαϊκό έργο MIraGE από το CSI

Ολοκλήρωση εκπαιδεύσεων για το ευρωπαϊκό έργο MIraGE από το CSI

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MIraGE, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας – Center for Social Innovation – CSI Cyprus, ο Κύπριος εταίρος του έργου, έχει υλοποιήσει με επιτυχία δύο διαδικτυακές εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που επιθυμούν να βρουν εργασία στην Κύπρο, τον Φεβρουάριο του 2021, και δύο διαδικτυακές εκπαιδεύσεις που απευθύνονται σε Εργοδότες που επιθυμούν να εργοδοτήσουν ΥΤΧ στην Κύπρο, τον Μάρτιο του 2021. 

Η κάθε εκπαίδευση είχε διάρκεια δύο ημερών και προσφέρθηκε δωρεάν σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Σχετικά με το έργο

Το έργο MIraGE (Αρ. έργου: 821714) συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2018 και θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο 2021. Οι δραστηριότητες του έργου στοχεύουν στην αύξηση της ταχείας πρόσβασης και της ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην αγορά εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών υποδοχής τους. Η συνεργασία του έργου MIraGE αποτελείται από 12 εταίρους από 8 ευρωπαϊκές χώρες: Βουλγαρία, Σουηδία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Κύπρος, Ρουμανία και Ουγγαρία. Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας είναι εταίρος του έργου στην Κύπρο και διαχειρίζεται τις εθνικές δραστηριότητές του.

Ο στόχος των εκπαιδεύσεων ήταν, από τη μια η παροχή γνώσεων και πληροφοριών που αφορούν την εργοδότηση ΥΤΧ που θα ενισχύσουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία της Κύπρου, και από την άλλη η ενίσχυση των γνώσεων και των κινήτρων των εργοδοτών για την ενσωμάτωση των ΥΤΧ στην εταιρεία τους. Ο πρώτος στόχος είναι η αποτελεσματική χρήση του εθνικού νομικού πλαισίου για την ένταξη των εργαζομένων ΥΤΧ. 

 

Εκπαίδευση ΥΤΧ

Περίπου 80 ΥΤΧ συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις και έμαθαν περισσότερα για το νομικό πλαίσιο σχετικά με την απασχόληση των μεταναστών στην Κύπρο, σχετικά με υπηρεσίες υποστήριξης και οργανισμούς για τους μετανάστες και συζήτησαν για τον πολιτισμό και την κουλτούρα της Κύπρου, που θα τους βοηθήσει περαιτέρω στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας αλλά και στην κοινότητα στο σύνολό της.

Η κάθε εκπαίδευση για ΥΤΧ φιλοξένησε και μια εκπρόσωπο από το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, όπου παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα Help Refugees Work μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν να εγγραφούν και ΥΤΧ για εύρεση εργασίας, αλλά και Εργοδότες που ψάχνουν ανθρώπινο δυναμικό για να στελεχώσουν τις επιχειρήσεις τους.

Εκπαίδευση Εργοδοτών

Οι εκπαιδεύσεις προσέλκυσαν εργοδότες και συμβούλους Ανθρώπινου Δυναμικού από διάφορους τομείς: γεωργία, υπηρεσίες, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ταξιδιωτική βιομηχανία, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους.

Περίπου 34 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τις εκπαιδεύσεις και απέκτησαν μια εικόνα για το νομικό πλαίσιο σχετικά με την απασχόληση των ΥΤΧ στην Κύπρο, ανακάλυψαν υπηρεσίες υποστήριξης και οργανισμούς για να μοιραστούν με τους μετανάστες και έμαθαν περισσότερα σχετικά με τους τρόπους προώθησης της διαφορετικότητας και ενός πολυπολιτισμικού εργασιακού περιβάλλοντος για την προώθηση τόσο της εργατικής όσο και της κοινωνικής ένταξης των υπαλλήλων ΥΤΧ.

Κάθε εκπαίδευση για Εργοδότες φιλοξένησε την Anna-Grace Messa, εκπρόσωπο από το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, η οποία παρουσίασε την πλατφόρμα Help Refugees Work, μια πλατφόρμα τόσο για τους ΥΤΧ για εξεύρεση εργασίας όσο και για τους Εργοδότες για εξεύρεση ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, κάθε εκπαίδευση φιλοξένησε την Παναγιώτα Κωνσταντή, διαχειρίστρια της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου – Diversity Charter Cyprus, η οποία εκπροσωπείται επίσημα και διαχειρίζεται από το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, και στοχεύει στην προώθηση της διαφορετικότητας και της ένταξης στο χώρο εργασίας, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους τους υπαλλήλους, προωθώντας τη σκέψη και την εφαρμογή πρακτικών χωρίς αποκλεισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το MIraGE, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.mirageproject.eu ή την ιστοσελίδα του Κέντρου Κοινωνικής Καινοτομίας: www.csicy.com και τη σελίδα του οργανισμού στο Facebook.  
 

σγσγ

γσγ

γσγγσ

Loader