Πληροφορική: Οι περιζήτητες ειδικότητες

Πληροφορική: Οι περιζήτητες ειδικότητες

Στα κορυφαία επαγγέλματα του παρόντος και του μέλλοντος συγκαταλέγονται όλες σχεδόν οι ειδικότητες της Πληροφορικής και της τεχνολογίας γενικότερα. Πρόκειται για έναν τομέα που συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία και αναμένεται να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες θέσεις εργασίας στο μέλλον, με ειδικότητες υψηλής ειδίκευσης που σήμερα ίσως δεν μπορούμε ακόμα να φανταστούμε.

Για αυτόν τον λόγο, οι σχολές πληροφορικής είναι από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές στις σπουδές των νέων που προσανατολίζονται σε διάφορες ειδικότητες του κλάδου, που θα τους εξασφαλίσουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Φυσικά, η ζήτηση είναι μεγάλη, αφού οι αυξανόμενες τεχνολογικές ανάγκες των οργανισμών απαιτούν επαγγελματίες του κλάδου, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις η ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά. Την αναγκαιότητα της ψηφιακής τεχνολογίας και των λύσεων που προσφέρει, επιβάλλει η παρούσα κατάσταση, ενώ αναμένεται να στρέψει ακόμα περισσότερο όλα τα βλέμματα στο ψηφιακό μέλλον.

Εάν, λοιπόν, προσανατολίζεστε σε σπουδές στον χώρο της Πληροφορικής, είτε για απόκτηση πρώτου πτυχίου, είτε για εξειδίκευση μέσω ενός μεταπτυχιακού, τότε η ιδανικότερη επιλογή είναι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC). 

Ας δούμε όμως αναλυτικά τις πιο σύγχρονες ειδικότητες Πληροφορικής που προσφέρονται στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:
 

Πτυχίο Πληροφορικής (Computer Science)
 

Το πρόγραμμα σπουδών του EUC στην Πληροφορική εισάγει τους φοιτητές στις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές της επιστήμης των υπολογιστών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο πρόγραμμα, το οποίο βασίζεται στις εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης της Πληροφορικής και τις οδηγίες των διεθνών οργανισμών (IEEE και ACM). Κατά τη διάρκεια του τετραετούς προγράμματος φοίτησης, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της πληροφορικής, όπως στη ρομποτική, τον ψηφιακό σχεδιασμό παιχνιδιών, την ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο, τις βάσεις δεδομένων, τις εφαρμογές κινητών, τα λειτουργικά συστήματα και τα δίκτυα υπολογιστών. 

Το πρόγραμμα καινοτομεί με τη χρήση της εκπαιδευτικής ρομποτικής για την εισαγωγή των φοιτητών στον κόσμο του προγραμματισμού και της ανάπτυξης λογισμικού. Στους φοιτητές παρέχεται ακόμη η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς στον τομέα της πληροφορικής και της ρομποτικής, όπου ομάδες του πανεπιστήμιου έχουν διακριθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς. Έτσι, αποκτώντας ισχυρές θεωρητικές βάσεις και πρακτικές ικανότητες στην ανάλυση και ανάπτυξη συστημάτων, βάσεων δεδομένων, κατανεμημένων συστημάτων, εφαρμογών λογισμικού, και λογισμικών συστημάτων, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να αποκατασταθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όπου η πληροφορική παίζει πρωτεύοντα ρόλο, αλλά και να δημιουργήσουν τις δικές τους νεοφυείς εταιρείες (start-ups). 

Το πρόγραμμα συνεχώς εξελίσσεται και ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής, όπως στους τομείς του cloud computing, της κυβερνοασφάλειας, της ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics, Big Data) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), στις οποίες το πανεπιστήμιο προσφέρει και εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Αναντίλεκτα, ζούμε στη «χρυσή εποχή» της πληροφορικής με ραγδαία ανάπτυξη σε πολλούς τομείς, όπως στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την ανάλυση δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια. Ένα πτυχίο σε αυτόν τον τομέα, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης και μελλοντικής εξέλιξης. 
 

Πτυχίο στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Computer Engineering) 

Η αλήθεια είναι πως οι μηχανικοί ΗΥ γίνονται όλο και πιο απαραίτητοι για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της δικτύωσης υπολογιστών. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης πτυχίου στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εξασφαλίζοντάς τους τις αναγκαίες δεξιότητες στους τομείς της μηχανικής λογισμικού, τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών, που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την παράδοση και τη διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υπολογιστών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές αποκτούν μια ουσιαστική βάση στις αρχές και τη θεωρία της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και μπορούν μετέπειτα να επιλέξουν μαθήματα με έμφαση στις Τηλεπικοινωνίες (Telecommunications), όπως ασύρματα και κινητά δίκτυα, τεχνικές οπτικής μετάδοσης και μαγνητικά πεδία, ή έμφαση στα Δίκτυα Υπολογιστών (Data and Computer Networking που περιλαμβάνουν μαθήματα  δικτύων ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας και γενικά την ψηφιακή επικοινωνία.
 

Πτυχίο στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική 

Για εκείνους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες πάνω στη σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συστημάτων επικοινωνίας, τότε το πτυχίο στην Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την ιδανική επιλογή. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πτυχίο το οποίο αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE) και την Ένωση Υπολογιστικών Μηχανημάτων (ACM) και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα, που σχετίζεται με τους τομείς της ενέργειας ή των τηλεπικοινωνιών. 

Πιο αναλυτικά, σπουδάζοντας Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική στο EUC, οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μεταξύ άλλων, στον σχεδιασμό και τη συντήρηση συστημάτων επικοινωνιών, ηλεκτρικών κυκλωμάτων και πινακίδων ελέγχου. Την ίδια ώρα, λαμβάνουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία μέσω πρακτικής άσκησης σε κυπριακές ή πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συστημάτων και των Τηλεπικοινωνιών. 

 

γσγσγ

Πτυχίο στα Μαθηματικά
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μαθηματικά παρέχουν διευρυμένες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και μέχρι σήμερα, αποτελούν θεμέλιο πληθώρας επιστήμων, όπως της πληροφορικής. Το πτυχίο Μαθηματικών του EUC, λοιπόν, παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για την ενασχόλησή τους με τον τομέα των μαθηματικών, προσφέροντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να ασχοληθούν με ένα τεράστιο εύρος επαγγελμάτων που σχετίζονται με την «επιστήμη των αριθμών». 
 
Σημαντικός πυλώνας για την εκπαίδευση των φοιτητών Πληροφορικής και Τεχνολογίας που επιλέγουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι και το Start-Up Center (powered by Microsoft) που βρίσκεται στην καρδιά της  πανεπιστημιούπολης και, ως  Κέντρο νεοσύστατων επιχειρήσεων,  αποτελεί την εξέλιξη  της πολυετούς παρουσίας του  Κέντρου Καινοτομίας της  Microsoft.  Λειτουργεί ως πηγή χρηματοδότησης και υποστήριξης, προωθώντας συνεργασίες μεταξύ επιχειρηματιών και  πρωτοπόρων δημιουργών  στην ευρύτερη περιοχή και είναι ανοιχτό σε φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, επαγγελματίες πληροφορικής και επενδυτές.  

Το Κέντρο ενισχύει τους tech entrepreneurs, υποστηρίζοντας και βελτιώνοντας τις ιδέες τους, συμβάλλοντας  – κατά τρόπο ουσιαστικό – στην εισαγωγή των εν λόγω ιδεών στην αγορά, με την παροχή της απαραίτητης δικτύωσης και πόρων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο συγκαταλέγεται στην ετήσια κατάταξη των Times Higher Education University Impact Rankings 2020 ανάμεσα στα 201+ καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο στον τομέα της Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Υποδομών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανερχόμενες ειδικότητες στον κλάδο της Πληροφορικής, τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης και τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ ή να επικοινωνήσετε μαζί τους στο [email protected] 
 
Έναρξη Νέου Κύκλου Σπουδών: 4 Οκτωβρίου 2021

 

Loader