Πώς το ΕUC κατάφερε να βρίσκεται ανάμεσα στα 201+ πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Πώς το ΕUC κατάφερε να βρίσκεται ανάμεσα στα 201+ πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Εκτός των άμεσων επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών και τα παγκόσμια συστήματα υγείας, η πανδημία επηρέασε σε πρωτοφανή βαθμό και την ομαλή λειτουργία εκπαιδευτικών οργανισμών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτοντας τα ισχυρά χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας και καινοτομίας, κατάφερε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις αυτής της κρίσης και να συνεχίσει απρόσκοπτα την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του, όπου κι αν βρίσκονται. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη δεύτερη δεκαετία της λειτουργίας του ως πανεπιστημιακό ίδρυμα επένδυσε νωρίς στο τομέα της καινοτομίας και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία 201+ πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, υποδομών, οικονομικής ανάπτυξης και κλιματικής δράσης, στην ετήσια κατάταξη των Times Higher Education University Impact Rankings. Με στρατηγική επένδυση στη γνώση, εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, δέσμευση στη συνεχή βελτίωση και ολοένα και περισσότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα και διακρίσεις, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με πέντε δυναμικές σχολές (Ιατρική, Νομική, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης), εξακολουθεί να αποδεικνύει γιατί θεωρείται αρωγός σε αυτή την απαραίτητη στροφή της Κύπρου προς ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στην οικονομία της γνώσης.

 Στήριξη της Νέας Γενιάς

Πιστεύοντας ακράδαντα στη διασύνδεση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας με τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, το Πανεπιστήμιο στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς που θα επενδύσει τις γνώσεις και δεξιότητές της, αναπτύσσοντας νεοφυείς επιχειρήσεις βασισμένες στη γνώση. Αυτή η οικονομία της γνώσης απαιτεί κίνητρα ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας, πρόσβαση σε χρηματοδότηση αλλά κυριότερα κουλτούρα προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικονομίας στη νέα ψηφιακή εποχή. Η επένδυση €150 εκατ. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον διεθνή οργανισμό Galileo Global Education, τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό όμιλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,  σημαντικός μέτοχος του οποίου είναι το γαλλικό κράτος, προσέλκυσε ακαδημαϊκούς και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Διευκόλυνε τη σταδιακή μετεξέλιξη της πανεπιστημιούπολης σε smart campus και ενίσχυσε την εισαγωγή νέων ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων και την ένταξη νέων καινοτόμων προγραμμάτων σε τομείς όπως η Βιοϊατρική και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σημαντική χρηματοδότηση για έρευνα

Περαιτέρω, η εξωτερική χρηματοδότηση για έρευνα στο Πανεπιστήμιο έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 5 χρόνια, με το κέντρο CERIDES - Excellence in Innovation and Technology να έχει εξασφαλίσει τρία έργα του χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντα 2020 της ΕΕ. Το CERIDES θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιστήμες κινδύνου και λήψης αποφάσεων και θα ενεργήσει ως συντονιστής έργου για δύο από τα τρία έργα αξίας περίπου €12,5 εκατ. που συνδέουν το Πανεπιστήμιο με άλλα 54 ιδρύματα-εταίρους τα επόμενα τρία χρόνια. 

Καταξιωμένη Ιατρική Σχολή 

Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν αποτέλεσμα συνεργασιών με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές από την Κύπρο, δημιουργώντας μια υπερσύγχρονη σχολή που στεγάζει τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και σύγχρονες μεθόδους διαπαιδαγώγησης. Η πρόσφατη διαπίστευση μέσω της διαδικασίας του World Federation of Medical Education (WFME) εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση του πτυχίου ανοίγοντας πόρτες για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις τον αποφοίτων ιατρικής. 

Το πρώτο πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

 Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής είναι το πρώτο στην Κύπρο και συνοδεύεται από την λειτουργία ιδιόκτητης Οδοντιατρικής Κλινικής για την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών με τη πρακτική άσκηση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν προσομοιωτές ασθενών, με το κάθε εργαστήριο να απευθύνεται αποκλειστικά σε 20 σπουδαστές και αυτό για να διασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας με τον κάθε φοιτητή να έχει τον δικό του ασθενή. 

Το πιο περιεκτικό Τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής 

Την ίδια στιγμή, 23 προγράμματα Επιστημών Υγείας και Ζωής του Πανεπιστημίου έχουν ενισχυθεί από τη δημιουργία ενός ευρύτερου ακαδημαϊκού ιατρικού θεσμού, καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως τον κάτοχο του πιο ολοκληρωμένου Τμήματος Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τις Βιολογικές Επιστήμες, το πρόγραμμα Φαρμακευτικής, τις Βιοϊατρικές Επιστήμες, τη Λογοθεραπεία. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επίσης, έχει εισαγάγει πρώτο σπουδές στην Φυσικοθεραπεία, το δημοφιλές πρόγραμμα της Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής. Επιπρόσθετα, παρέχει το πρώτο και μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα Εργοθεραπείας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Νοσηλευτικής, το πρόγραμμα Διατροφή-Διαιτολογία και το πρόγραμμα Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία.

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον μια σοβαρή εναλλακτική επιλογή για επαγγελματίες ανά τον κόσμο οι οποίοι αναζητούν να ενισχύσουν τις προοπτικές ανέλιξης τους, ειδικά όταν δεν μπορούν να σπουδάσουν ακολουθώντας τον συμβατικό τρόπο μάθησης. Οι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι διαδικτυακές εργαλειοθήκες, δίνουν μια ολοκληρωμένη διάσταση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιτρέπουν στον επαγγελματία να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης του κάνοντας αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του και προσαρμόζοντας τις σπουδές του στις ιδιαίτερες του ανάγκες. 

 Διεθνείς Ακαδημαϊκές Διακρίσεις 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη «Πέντε Αστέρια» στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της κοινωνικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της προσβασιμότητας/στήριξης των φοιτητών. Σε αυτά προστέθηκε ακόμα μια διάκριση «Πέντε Αστέρια» στον τομέα της απασχολησιμότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν την πρώτη προτίμηση των εργοδοτών, με 87% των αποφοίτων να έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους σε διάστημα έξι μηνών. Σημαντικό επίτευγμα αποτελεί το γεγονός ότι φέτος τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε δεκτό σαν πλήρες μέλος του Δικτύου Ουτρέχτης (Utrecht Network), ένα από τα πιο αποκλειστικά δίκτυα πανεπιστημιακής συνεργασίας αλλά και επιρροής στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy ή επικοινωνήστε στο [email protected] και στο 22713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού τετραμήνου 4 Οκτωβρίου 2021 
 

Loader