Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης

Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής ανέλιξης

Τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως αποτελούν τη νέα και δημοφιλή τάση στους κόλπους της παγκόσμιας εκπαίδευσης.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπάρχει πληθώρα επιλογών για μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η μέθοδος αυτή φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσοτέρους φοιτητές, μιας και επιτρέπει στον κάθε ενδιαφερόμενο να συνδυάσει τις επαγγελματικές και κοινωνικές του υποχρεώσεις με τις σπουδές του. 

Γι’ αυτό, όλο και περισσότεροι νέοι, σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τις προοπτικές απασχόλησης αλλά και επαγγελματικής ανέλιξής τους, επιλέγουν να αποκτήσουν έναν τίτλο σπουδών από πανεπιστήμια με διεθνή αναγνώριση και με τεχνογνωσία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σε αυτή την κατεύθυνση έχει στραφεί και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Νότιας Ευρώπης, το οποίο προσφέρει πληθώρα επιλογών μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως, προκειμένου να πραγματοποιήσεις εύκολα, οικονομικά και από την άνεση του σπιτιού σου, τις σπουδές που πάντα επιθυμούσες.

Γιατί να κάνεις μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ταυτιστεί με την ποιοτική εκπαίδευση, την καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, και τη διασύνδεση της γνώσης με τη βιομηχανία και την κοινωνία. Βασισμένη σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου προσφέρει μια μεγάλη δέσμη προγραμμάτων σπουδών, η οποία προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο που δεν μπορούν να σπουδάσουν με τον συμβατικό τρόπο εκπαίδευσης. Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας της Μονάδας εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι η υψηλή τεχνογνωσία του ακαδημαϊκού προσωπικού που είναι πλήρως καταρτισμένο στο μοντέλο ψηφιακής εκπαίδευσης και προσηλωμένο στη στήριξη και υποστήριξη των φοιτητών.

Το παιδαγωγικό μοντέλο είναι προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη του φοιτητή στην πορεία του προς τη μάθηση. Οι μεθοδολογίες εξ αποστάσεως διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν ραγδαίως την τελευταία κυρίως δεκαετία, προσφέρουν πλέον μοναδικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την ενεργητική μάθηση και την αποτελεσματικότερη επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και ως εκ τούτου οι διαδικτυακές διαδραστικές δραστηριότητες, οδηγούν σε μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα: συνεχής αλληλεπίδραση καθηγητών και φοιτητών, σύγχρονες και ασύγχρονες συζητήσεις και κανάλια επικοινωνίας και ανατροφοδότησης σε πολλά επίπεδα, μαθησιακές δραστηριότητες, αποκλειστική πρόσβαση στη σύγχρονη πλατφόρμα Blackboard για ηλεκτρονική μάθηση με 24ωρη τεχνική υποστήριξη, ηλεκτρονική πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και διαλογική μάθηση σε απευθείας σύνδεση ή σε ασύγχρονη μορφή,  κάτι που επιτρέπει στους φοιτητές να οργανώσουν τα εβδομαδιαία προγράμματά τους με μεγαλύτερη ευελιξία. 

Η επιτυχία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, στις οποίες αλληλοεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/ο μεντορισμός (η συμβουλευτική) των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα μάθησης (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, και εργαλεία μάθησης).

Τα Προγράμματα Σπουδών Εξ Αποστάσεως του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορείς να αποκτήσεις ένα μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως, προσαρμοσμένο στις επαγγελματικές και προσωπικές σου απαιτήσεις.

Υπάρχουν συνολικά 15 διαφορετικά μεταπτυχιακά προγράμματα για να διαλέξεις αυτό που θέλεις: 


- Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία 
- Ασφάλεια Κυβερνοχώρου / Cybersecurity
- Δημόσια Διοίκηση 
- Δημόσια Υγεία 
- Διοίκηση Επιχειρήσεων 
- Ελληνικές Σπουδές
- Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική 

- Επιστήμες της Αγωγής:
*Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση 
*Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία 
*Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση 
*Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 

- Μουσική Παιδαγωγική 
- Ποινικό Δίκαιο 
- Συστήματα Πληροφορικής 
- Τεχνητή  Νοημοσύνη / Artificial Intelligence 

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους, που μένουν μακριά από εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεν μπορούν να αφήσουν τη δουλειά τους ή την οικογένειά τους ώστε να ολοκληρώσουν σπουδές στον χρόνο, τόπο και με τον τρόπο που ταιριάζει με τις προσωπικές τους ιδιαιτερότητες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορείτε να βρείτε εδώ ή επικοινωνήστε στο email: [email protected] και στο 22 713000.

Loader