«Έργα τέχνης» οι βρύσες στην Πλατεία Ελευθερίας

«Έργα τέχνης» οι βρύσες στην Πλατεία Ελευθερίας

Αυτό έγραψαν στη Nicosia First

Η σελίδα που προωθεί τα έργα του Δήμου δημοσίευσε ημερομηνίες ολοκλήρωσης των σημαντικότερων έργων

Τα τελευταία street furniture στην Πλατεία Ελευθερίας, όπως τα παγκάκια και οι κάλαθοι παραλήφθησαν και τοποθετούνται, έγραψε η Nicosia First.

«Παράλληλα, θα μεταφερθούν και οι κρήνες (βρύσες) της Πλατείας οι οποίες, επίσης έχουν παραγγελθεί στην Ιταλία και θεωρούνται έργα τέχνης».

Παράλληλα, η σελίδα έγραψε και πότε ολοκληρώνονται τα σημαντικότερα έργα της πόλης.

- Ανάπλαση εμπορικού τριγώνου των οδών Μακαρίου – Ευαγόρου – Στασικράτους στον Δήμο Λευκωσίας.

Τα έργα άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2022. Το συνολικό κόστους του έργου ανέρχεται στα €28,800.000. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Λευκωσίας και αρμόδιο Υπουργείο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

- Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στη λεωφόρο Ομήρου στο Δήμο Λευκωσίας.

Τα έργα άρχισαν τον Απρίλιο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2020. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα €7,700.000. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Λευκωσίας και αρμόδιο Υπουργείο το Εσωτερικών.

- Ανάπλαση / μονοδρόμηση των λεωφόρων Μακαρίου και Καλλιπόλεως στον Δήμο Λευκωσίας.

Τα έργα άρχισαν τον Ιανουάριο του 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2020. Το συνολικό κόστους του έργου υπολογίζεται στα €3,900.000. Αναθέτουσα αρχή και αρμόδιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.


- Ανάπλαση της λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στον Δήμο Λευκωσίας.

Τα έργα άρχισαν τον Σεπτέμβριο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2020. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα €3,800.000. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Λευκωσίας και αρμόδιο Υπουργείο το Εσωτερικών.

ηδηδηδ


- Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντος χώρου της στον Δήμο Λευκωσίας – Φάση Β’.

Τα έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2015 και πρέπει να ολοκληρωθούν τον Οκτώβριο του 2019. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα €31,000.000. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Λευκωσίας και αρμόδιο Υπουργείο το Υπουργείο Εσωτερικών.

- Δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων που να συνδέει τα πανεπιστήμια της Λευκωσίας με το κέντρο της πόλης.

Τα έργα ξεκίνησαν τον Μάιο του 2016 και αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι ο Δεκέμβριος του 2023. Το έργο υλοποιείται σε φάσεις: Φάση Α’: Από Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μέχρι Μετόχι Κύκκου (2,6 χλμ) και Φάση Β’: Από Μετόχι Κύκκου μέχρι Πλατεία Σολωμού (3,7 χλμ). Το κόστος του έργου ανέρχεται στα €5,300.000. Αναθέτουσα αρχή και αρμόδιο Υπουργείο το Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

- Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου

Το Έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό, της Στρατηγικής της Ολοκληρωμένης και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και το Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της τάφρου στον "μόλο" ή στον πράσινο περίπατο της Λευκωσίας, αναδεικνύοντας και ταυτόχρονα προσφέροντας θέαση και πρόσβαση στα Ενετικά Τείχη και την τάφρο, το σημαντικότερο μνημείο διεθνούς σημασίας και τοπόσημο της πρωτεύουσας. Αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης για συνολική βιώσιμη ανάπλαση του τμήματος του περιμετρικού τόξου από τη συμβολή της Λεωφόρου Στασίνου με την Πλατεία Ελευθερίας και τη Λεωφόρο Ευαγόρου μέχρι τη συμβολή της με την το άνοιγμα του Κολοκάση (γέφυρα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Β’). Το έργο υλοποιείται σε 3 φάσεις. Τα έργα ξεκίνησαν φέτος και πρέπει να ολοκληρωθούν περί τα τέλη του 2022.

Loader