Το highway Πάφου - Πόλης θα καταστρέψει τη φύση

Το highway Πάφου - Πόλης θα καταστρέψει τη φύση

Σύμφωνα με το ΒirdLife Cyprus

Αναβάθμιση του οδικού δικτύου και όχι αυτοκινητόδρομο, ζητεί το BirdLife Cyprus

Ακολουθεί αυτούσια επιστολή από πράσινους ακτιβιστές:

Η Κοιλάδα της Έζουσας, μια μοναδική προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, είναι μια από τις πιο άθικτες κοιλάδες που έχουν σκαλιστεί από τους ποταμούς που ρέουν από το Τρόοδος, συνδυάζοντας αρμονικά το παραδοσιακό αγροτικό τοπίο μαζί με βοσκοτόπια και θαμνότοπους. Σήμερα, η Κοιλάδα της Έζουσας, τα πουλιά που φιλοξενεί και η απαράμιλλη ύπαιθρος που την περιβάλλει απειλούνται άμεσα και μόνιμα από την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς. Ο αυτοκινητόδρομος έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έργο 'δημοσίου συμφέροντος' και έχει προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός υποβολής προσφορών για τη μελέτη και κατασκευή του με προθεσμία την 1η Νοεμβρίου 2019. 

Στηρίζουμε την επίλυση των προβλημάτων οδικής ασφάλειας και την αειφόρο ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων της περιοχής. Για τον λόγο αυτό είμαστε ενάντια στην κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου και ζητούμε την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, μια ξεκάθαρη εναλλακτική που:

  1. ΔΕΝ θέτει μια προστατευόμενη περιοχή και την ύπαιθρο σε κίνδυνο,
  2. ΔΕΝ επιβαρύνει με την σπατάλη δημοσίου χρήματος τους φορολογούμενους πολίτες και
  3. Διατηρεί την όδευση μέσω των κοινοτήτων στηρίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα τις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο οικολογικός αντίκτυπος του νέου αυτοκινητόδρομου

Ο αυτοκινητόδρομος αυτός, συνολικού μήκους 31 χιλιομέτρων και ο οποίος θα διέρχεται τουλάχιστον από πέντε κοιλαδογέφυρες και δύο σήραγγες, θα διασχίσει ένα άθικτο και υψηλής οικολογικής αξίας τοπίο, συμπεριλαμβανομένης της προστατευόμενης περιοχής «Κοιλάδα Έζουσας». Εμβληματικά είδη πουλιών όπως ο Σπιζαετός Aquila fasciata, το Διπλογέρακο Buteo rufinus, ο Ζάνος Falco peregrinus, η Κράγκα Coracias garrulus καθώς και τα ενδημικά μας είδη Σκαλιφούρτα Oenanthe cypriaca και Τρυπομάζης Sylvia melanothorax, θα υποστούν ένα σημαντικό πλήγμα, κυρίως λόγω ενόχλησης και απώλειας σημαντικού βιότοπου.

Το πρόβλημα με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε:

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 15 Μαρτίου 2019 να κηρύξει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλη Χρυσοχούς ως έργο «Δημοσίου Συμφέροντος», αγνοώντας:

  • Τις πρόσφατες γνωματεύσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος που καταλήγουν ξεκάθαρα στο ότι το έργο θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές και μόνιμες επιπτώσεις για τη φύση, οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη οποιωνδήποτε μετριαστικών μέτρων.
  • Την ξεκάθαρη εναλλακτική λύση αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου η οποία δεν εξετάστηκε, με μόνη πρόφαση τις πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν στο παρελθόν.
  • Την Ευρωπαϊκή Οδηγία που διέπει τις περιοχές Natura 2000, σύμφωνα με την οποία η εξέταση εναλλακτικών λύσεων είναι απαραίτητη προϋπόθεση πριν προωθηθεί ένα έργο ως Δημοσίου Συμφέροντος.
  • Τις επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή ότι στη βάση σχετικού νόμου ο νέος αυτοκινητόδρομος όπως σχεδιάστηκε δεν είναι οικονομικά βιώσιμος, αφού το κόστος του δεν δικαιολογείται από τα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιοχής.
  • Το υπέρογκο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του μισού αυτοκινητόδρομου σε πρώτη φάση, ένα ποσό που δεν περιλαμβάνει το επιπρόσθετο κόστος των απαλλοτριώσεων γης και που είναι πολλαπλά μεγαλύτερο από το κόστος βελτίωσης και αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου.
  • Τις κοινωνικo-οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει στις τοπικές κοινότητες και επιχειρήσεις η παράκαμψη της όδευσης, που μέχρι τώρα διέσχιζε τις κοινότητες, και οι οποίες δεν εξετάστηκαν.

Πιστεύουμε ότι η Υπουργική απόφαση για τον δρόμο Πάφος-Πόλη Χρυσοχούς ισοδυναμεί με μια καθόλα ατεκμηρίωτη δικαιολογία και πρόφαση για να θυσιαστεί το κοινό καλό στον βωμό της «ανάπτυξης» και των συμφερόντων, με καταστροφικές οικονομικές, κοινωνικές και οικολογικές επιπτώσεις.

Υπάρχει ελπίδα

Ως κάτοικοι αυτού του τόπου και φορολογούμενοι πολίτες, έχουμε λόγο στην προστασία της φύσης, που ανήκει σε όλους μας, και στα δημόσια χρήματα. Απαιτούμε τη διαφύλαξη της περιοχής Natura 2000 «Κοιλάδα Έζουσας» και δεν θεωρούμε τον νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως Δημοσίου Συμφέροντος.

Γι’ αυτό ενώνουμε τις φωνές μας για να ακουστούμε από την Κοιλάδα της Έζουσας μέχρι το Προεδρικό Μέγαρο, α) ζητώντας την άμεση ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης για έγκριση του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως έργο Δημοσίου Συμφέροντος και του σχετικού διαγωνισμού για προσφορές για μελέτη και κατασκευή του πρώτου τμήματος του αυτοκινητόδρομου, και β) απαιτώντας την εξέταση της αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς ως την εναλλακτική και ξεκάθαρη λύση.

Έχουμε μέχρι τις 25 Οκτωβρίου 2019, λίγες μόνο μέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή προσφορών για τον διαγωνισμό.

Αν θέλεις να συμμετάσχεις στη διαμαρτυρία δήλωσέ το εδώ

Loader