Το κρίμα εν πας το κλίμα, φωνάζουν οι μαθητές

Το κρίμα εν πας το κλίμα, φωνάζουν οι μαθητές

Περισσότεροι από χίλιοι σήμερα στους δρόμους της Λευκωσίας

Χίλιοι και πλέον μαθητές μαζεύτηκαν έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με σκοπό να πορευτούν για να φωνάξουν για τη κλιματική αλλαγή. Οι νέες και οι νέοι θα καταλήξουν στο Υπ. Εμπορίου και Βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 150 χώρες ανά το παγκόσμιο.

Οι θέσεις του Youth for Climate Cyprus είναι:
Αλλαγή του εθνικού πλάνου δράσης ώστε να συναντά τον στόχο της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή για μείωση των ρύπων στο 45% μέχρι το 2030 (ο στόχος της Κύπρου είναι στο 24%) .


Οι Οδηγίες της ΕΕ για το περιβάλλον αναφέρουν ότι μέχρι το 2020 πρέπει να έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ποσοστό 13%. Τέσσερις μήνες πριν το ’20, η Κύπρος είναι στο 9% και δεν θα πετύχει τον στόχο της γιατί «προτιμούν να πληρώνουν πρόστιμα από το να λάβουν μέτρα».


Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία. «Πώς θα είναι αφυπνισμένοι οι νέοι για το περιβάλλον όταν δεν γνωρίζουν γι’ αυτό;»


Ρύπανση από τα πλαστικά και αυστηρότερα μέτρα για τη γενική απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης.


Η κλιματική αλλαγή μεγαλώνει το χάσμα φτωχών – πλούσιων καθώς εντείνει τα κοινωνικά προβλήματα, πτυχή που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Η διαφωνία με τις κυβερνητικές πολιτικές είναι σαφής και στα πέντε κύρια αιτήματα του κυπριακού Youth for Climate.

Loader