Κύπρος: Πού επιτρέπεται να τοποθετούνται κάμερες

Κύπρος: Πού επιτρέπεται να τοποθετούνται κάμερες

Τι ισχύει για οικίες και πολυκατοικίες

Μεγάλη μερίδα Κύπριων έχει τοποθετήσει κάμερες παρακολούθησης σε σπίτια αλλά και πολυκατοικίες κάτι που προκαλεί σύγχυση όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. 


Επιπλέον ερωτήματα προκύπτουν όταν η Αστυνομία δέχεται καταγγελίες που αφορούν στο πιο πάνω θέμα ιδιαίτερα όσον αφορά στις πολυκατοικίες όταν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση έγινε χωρίς τη συναίνεση των ενοίκων ή της διαχειριστικής επιτροπής. 


Όσον αφορά στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η εγκατάστασή τους σε ιδιωτικούς χώρους πρέπει να τυγχάνει επεξεργασίας από φυσικό πρόσωπο και να αφορά σε δραστηριότητες προσωπικές ή οικιακές. Οπότε, δεν δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Να σημειωθεί επίσης ότι η εμβέλεια καταγραφής των καμερών δεν πρέπει να είναι εκτός της περιμέτρου του ιδιωτικού χώρου και σε πολυκατοικίες, η χρήση του κυκλώματος από ένα ένοικο δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ιδιωτική ζωή των άλλων.

Αν το κύκλωμα θα εγκατασταθεί από τη διαχειριστική επιτροπή, θα πρέπει να περιορίζεται σε κοινόχρηστους χώρους μετά από απόφαση των ενοίκων που συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Καταστατικού.


Επιπρόσθετα, το Γραφείο της Επιτρόπου ενημερώνει ότι "τα δεδομένα εικόνας και ήχου αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η καταγραφή εικόνας και ήχου αποτελεί επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία για να είναι νόμιμη πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 αλλά και της Εθνικής Νομοθεσίας Ν. 125(Ι)/2018. Η λήψη εικόνας με την χρήση ΚΚΒΠ επιτρέπεται μόνο αν δεν υπάρχει λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την πραγματοποίηση του σκοπού".

Η λήψη εικόνας από κλειστά κυκλώματα επιτρέπεται σε: 
 

- Είσοδος/έξοδος κτηρίου
- Έξω από ασανσέρ, εστιάζοντας αποκλειστικά σ’ αυτό
- Πάνω από μηχάνημα κάρτας/ταμείου, εστιάζοντας αποκλειστικά σ’ αυτό
- Χώρος στάθμευσης

Και απαγορεύεται σε: 
 

- Διαδρόμους
- Μέσα σε ασανσέρ
- Σε χώρο αναμονής
- Τουαλέτες
- Εσωτερικός/εξωτερικός χώρος εστίασης καφετέριας, εστιατορίου κλπ

Γενικότερα δεν επιτρέπεται να ελέγχεται η προσωπική συμπεριφορά, οι προσωπικές επαφές και η αποδοτικότητα των ατόμων μέσω τέτοιων συστημάτων.
 

Τα άτομα θα πρέπει να ενημερώνονται μέσω προειδοποιητικών πινακίδων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες, επαρκείς σε αριθμό και σε εμφανές μέρος. Η πινακίδα πρέπει να αναγράφει (α) ότι γίνεται βιντεογράφηση, (β) τον υπεύθυνο επεξεργασίας και (γ) το σκοπό της βιντεογράφησης.

Στις περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες φυσικών προσώπων απαιτείται η διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου πριν την επεξεργασία, με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων.
 

Loader