Υποτροφίες σε Κύπριους για σπουδές στο Ισραήλ

Υποτροφίες σε Κύπριους για σπουδές στο Ισραήλ

Στο πλαίσιο της ακαδημαϊκς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η Πρεσβεία του
Ισραήλ στην Κύπρο προσφέρει υποτροφίες σε Κύπριους υπήκοους για σπουδές στο
Ισραήλ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:


• 1 υποτροφία για εκμάθηση Εβραϊκών ή Αραβικών (Ulpan) - 3 εβδομάδες Ιούλιος ή
Αύγουστος
• 1 υποτροφία για για Έρευνα/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό /Μεταδιδακτορικό - για
ένα ακαδημαϊκό έτος, Οκτώβριος 2022 εώς Ιούνιος 2023

Δεν προσφέρονται υποτροφίες για σπουδές κτηνιατρικής και ιατρικής.

Η υποτροφία μπορεί να είναι:
α) πλήρης -περιλαμβάνει κάλυψη 50% από τα ετήσια δίδακτρα (έως 6.000$), μηνιαίο
επίδομα για ένα ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες) και βασική ασφάλεια υγείας.
ή
β) μερική-περιλαμβάνει μηνιαίο επίδομα για ένα ακαδημαϊκό έτος και βασική
ασφάλεια υγείας.
γ) Για τα μαθήματα γλώσσας η υποτροφία περιλαμβάνει τα δίδακτρα, επίδομα 3
εβδομάδων και βασική ασφάλεια υγείας.


Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά έως 22 Δεκεμβρίου 2021 στο [email protected]

Βασικά Κριτήρια:


- Ο/η αιτητής/τρια πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου BA ή BSc (ή ανώτερο) με καλές
ακαδημαϊκές επιδόσεις.
- Ο/η αιτητής/τρια πρέπει να είναι Κύπριος/α πολίτης και να είναι κάτω των 35 ετών
(στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους).
- Αποδεικτικό επάρκειας αγγλικής ή εβραϊκής γλώσσας.
- Ο/η αιτητής/τρια πρέπει να πληροί τα κριτήρια εισδοχής του Ισραηλινού
Πανεπιστημίου στο οποίο υποβάλλει αίτηση για φοίτηση. Η υποτροφία θα χορηγηθεί
μόνο αφού το Ινστιτούτο εγκρίνει την εγγραφή του/της υποψηφίου/ας.
- Ο/η αιτητής/τρια για τα μαθήματα Γλώσσας πρέπει να βρίσκεταθ πριν ή κατά τη
διάρκεια του τελευταίου έτους για πτυχίο.
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα για αιτήσεις ΕΔΩ.

Loader