Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ιδρύει το «Makridakis Open Forecasting Center»

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ιδρύει το «Makridakis Open Forecasting Center»

Θα εξυπηρετεί στην εξερεύνηση των τρόπων με τους οποίους η τεχνολογική ανάπτυξη θα επιφέρει ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές στις επόμενες δεκαετίες

Στην εναρκτήρια εκδήλωση του Κέντρου Ανοικτών Προβλέψεων θα δοθούν δύο διαλέξεις από εξέχουσες προσωπικότητες του τομέα, τον Καθ. Nassim Nicholas Taleb, του NYU, και τον Καθ. Σπύρο Μακριδάκη, του UNIC.

 

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) ανακοινώνει την ίδρυση του Κέντρου Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης» (Makridakis Open Forecasting Center – MOFC), το οποίο θα λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος του Institute For the Future (IFF), ερευνητικό ινστιτούτο το οποίο ιδρύθηκε με σκοπό να συγκεντρώσει κάτω από μία στέγη όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του UNIC γύρω από τις λεγόμενες εκθετικές τεχνολογίες (exponential technologies).

Το MOFC θα εξυπηρετεί την κύρια αποστολή του IFF, να εξερευνά τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογική ανάπτυξη θα επιφέρει ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές στις επόμενες δεκαετίες. Η εναρκτήρια εκδήλωση του Κέντρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, στις 17:00, στο Αμφιθέατρο UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το νεοσύστατο Κέντρο έρχεται να ενισχύσει τις υφιστάμενες διεθνείς πρωτοβουλίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στον θεμελιώδη τομέα των Προβλέψεων (Forecasting), υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή Σπύρου Μακριδάκη, που θεωρείται από πολλούς ο «πατέρας» του τομέα. Συγκεκριμένα, το MOFC θα διεξάγει έρευνα αιχμής σε θέματα προβλέψεων, με στόχο να βοηθήσει οργανισμούς να προβαίνουν σε πιο ακριβείς προβλέψεις για τις ειδικές τους ανάγκες, να εκτιμούν τα επίπεδα αβεβαιότητας, και να διαχειρίζονται τους ενδεχόμενους κινδύνους μέσα από σχετική εκπαίδευση, έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη/κατάρτιση και συμβουλευτική καθοδήγηση.

Απώτερος στόχος του Κέντρου είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης, καθώς και της αξίας των μεθόδων προβλέψεων από τις επιχειρήσεις.

Την εναρκτήρια εκδήλωση του Κέντρου θα χαιρετίσει ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Αντώνης Πολεμίτης, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν masterclass πάνω σε διάφορες πτυχές του τομέα Πρόβλεψης. Ο Καθηγητής Μακριδάκης, που διατελεί επίσης Διευθυντής Έρευνας του IFF, θα δώσει διάλεξη με τίτλο “The Importance of Forecasting Accuracy and Uncertainty to Business”. Κατά την άποψή του, οι προβλέψεις έχουν σημασία για όλες πρακτικά τις επιχειρηματικές αποφάσεις και το νέο Κέντρο θα εστιάσει τις εργασίες του στη βελτίωση της ακρίβειας των προβλέψεων και τον ορθό υπολογισμό της αβεβαιότητας, καθώς και στην παροχή απτών εισηγήσεων σχετικά με τους τρόπους ορθολογικής διαχείρισης των σχετικών κινδύνων.

Ο Καθηγητής Nassim Nicholas Taleb είναι διεθνούς φήμης ακαδημαϊκός, μαθηματικός ερευνητής, και δοκιμιογράφος φιλοσοφίας, ενώ είναι επίσης ενεργά εμπλεκόμενος στη διαμόρφωση πολιτικής που αφορά κινδύνους και έχει προσφέρει τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον πρώην Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, David Cameron.

Το καινοτόμο έργο του πάνω σε θέματα αβεβαιότητας έχει ασκήσει ιδιαίτερη επιρροή μέσα από το δοκίμιό του με τίτλο Incerto (The Black Swan, Fooled by Randomness, Antifragile, and Skin in the Game), το οποίο έχει μεταφραστεί σε 41 γλώσσες. Σήμερα είναι Καθηγητής στο πεδίο Risk Engineering στο Tandon School of Engineering του New York University, ενώ θα διατελεί και επισκέπτης Καθηγητής του IFF. Η έρευνα του Καθηγητή Taleb επικεντρώνεται σε μαθηματικά, φιλοσοφικά και πρακτικά προβλήματα που αφορούν κινδύνους και πιθανότητες, καθώς και σε ιδιότητες συστημάτων που μπορούν να διαχειριστούν σχετικές διαταραχές. Στην ομιλία του θα εμβαθύνει σε θεματολογία που αφορά το ρίσκο και τη λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις. 

Θα δοθεί χρόνος για παράθεση ερωτήσεων από το κοινό και προς τους δύο καθηγητές, και η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με δεξίωση.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προκρατήσουν θέση ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: mofc.unic.ac.cy.

Για περισσότερες πληροφορείς, επικοινωνήστε στο [email protected] ή 22367203 και 99620085.

 

 

 

Loader