Ελληνική Τράπεζα: Κερδοφορία σε ένα από τα χειρότερα τρίμηνα της κυπριακής οικονομίας από το 2013

Ελληνική Τράπεζα: Κερδοφορία σε ένα από τα χειρότερα τρίμηνα της κυπριακής οικονομίας από το 2013

Ανακοίνωσε κέρδος €17,7 εκατομμύρια

Κέρδη ύψους €17,7 εκατομμυρίων  ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα παρά τις δυσμενείς συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού. Τα οικονομικά αποτελέσματα των δύο πρώτων τριμήνων του 2020 που δημοσίευσε η Τράπεζα, αντικατοπτρίζουν τη θέση ισχύος της Τράπεζας σε σχέση με άλλους τραπεζικούς οργανισμούς και επιβεβαιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην στήριξη της κυπριακής οικονομίας για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Ελληνική, το κέρδος της μετά τη φορολογία για την 1η εξαμηνία 2020 ανέρχεται στα €17,7 εκατομμύρια, ενώ διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τον δείκτη να ξεπερνά το 22% και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας 487%). 

Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η οποία μάλιστα ξεπερνά τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, αλλά και η πλεονάζουσα ρευστότητα καθιστούν την Ελληνική Τράπεζα ένα υγιές και έμπιστο τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο είναι σε θέση να στηρίξει τους βιώσιμους πελάτες του σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες. Ειδικότερα, μέχρι στιγμής, το σύνολο των νέων χορηγήσεων ανήλθε στα €439 εκατομμύρια, ενώ αναστάλθηκαν οι δόσεις για περίπου 21 χιλιάδες πελάτες της Τράπεζας, με δάνεια ύψους €2.8 δις. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Τράπεζα συμμετέχει σε όλα τα κυβερνητικά σχέδια που στοχεύουν στη χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης. 

Πολύ πιο ψηλά από τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών ήταν και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετόχων της Κατηγορίας 1 (19,8%). Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι καταγράφηκε σημαντική μείωση κινδύνου στον ισολογισμό της, αφού ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) βρέθηκε κάτω από το 20% (εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) για πρώτη φορά μετά το 2013. Η μείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Ελληνική Τράπεζα και προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιεί κάθε μέσο που διαθέτει, οργανικό ή μη-οργανικό.

Στρατηγική στόχευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Πέρα από τη μείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ, η στρατηγική της Ελληνικής Τράπεζας επικεντρώνεται στη ανάπτυξη μέσω νέου δανεισμού και στην ενίσχυση των σχέσεών της με τους πελάτες της. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιεί ως σύμμαχό της την τεχνολογία, αφού μέσα από την ανάπτυξη εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης έχει πετύχει την απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της.

Η στρατηγική στόχευση στον ψηφιακό μετασχηματισμό αποδείχθηκε εξέχουσας σημασίας εν μέσω κρίσης, επιτρέποντας στην Τράπεζα να πρωτοπορήσει, διασφαλίζοντας παράλληλα την υγεία του προσωπικού της, των πελατών της και του ευρύτερου κοινού. Ειδικότερα, η Τράπεζα πρόσφερε στους πελάτες της τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Online banking μέσα από τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας, εύκολα και γρήγορα, καθώς και να αποκτήσουν χρεωστική κάρτα με ένα τηλεφώνημα στο Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του lockdown, πέραν του 40% των πελατών που παραδοσιακά χρησιμοποιούσε μόνο τα καταστήματα για τραπεζικές συναλλαγές, εξυπηρετήθηκε από τα διαδικτυακά κανάλια, ενώ στην πλειοψηφία τους οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας επιλέγουν πλέον να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους μέσα από τα διαδικτυακά κανάλια εξυπηρέτησης της Τράπεζας (Mobile App, Web Banking, Apple Pay) εξοικονομώντας χρόνο, κόπο και χρήματα. Από τον Ιανουάριο 2020 έγιναν πέραν των 45.000 εγγραφών στα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας, ενώ εκδόθηκαν περισσότερες από 50.000 χρεωστικές κάρτες. Επιπλέον, το 88% των καθημερινών μεταφορών και πληρωμών, καθώς και το 83% των πληρωμών λογαριασμών κοινής ωφελείας πραγματοποιείται σήμερα από τα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας. Σημαντικό ρόλο στη στροφή προς τα ψηφιακά κανάλια διαδραμάτισε και το δίκτυο ΑΤΜ νέας γενιάς της Τράπεζας, το οποίο καλύπτει πέραν του 80% των τραπεζικών συναλλαγών, παρέχοντας εξυπηρέτηση 24/7. 

Loader