Ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έργο για την Κύπρο

Ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έργο για την Κύπρο

Επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων: Η δύσκολη δουλειά που κάποιος πρέπει να την κάνει

Η Sigan Management Ltd, από το 2006 είναι πλήρως αδειοδοτημένη για περισυλλογή και επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3 από κτηνοτροφικές μονάδες σε όλη την Κύπρο. Είναι θυγατρική Εταιρεία της Galatariotis Brothers Group of Companies. Η Sigan Management Ltd υνεργάζεται με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και με το Τμήμα Αλιείας, το Τμήμα Τελωνείων, τοπικές αρχές των επαρχιών Λευκωσίας και Λάρνακας, κτηνιατρικές κλινικές, καταφύγια ζώων και άλλους φορείς.

γσγσγσγσ

Η εταιρεία υλοποιεί, εκ μέρους του κράτους, ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έργο τόσο για την Κύπρο όσο και για την Ευρώπη, καθώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τον κανονισμό 1069/2009 (ΕΚ), για τον έλεγχο και τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. Την ανάγκη για θέσπιση των Κανονισμών κατέδειξαν οι κρίσεις στον τομέα των τροφίμων της δεκαετίας του 1990, αφού αποδείχθηκε ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ζωικά υποπροϊόντα στη διάδοση μεταδοτικών νόσων (όπως της επιδημίας της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών – τρελές αγελάδες-, LSD κ.λπ). Τα υποπροϊόντα αυτά δεν πρέπει να εισέρχονται στη διατροφική αλυσίδα. Για τον λόγο αυτό, οι Κανονισμοί περιέχουν αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες σχετικά με τη διαχείριση τους, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας. Κυρίως καθιστούν απαγορευτική τη σίτιση ζώων με άλλα νεκρά ζώα. 

Τα ζωικά υποπροϊόντα διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με πόσο επικίνδυνα είναι για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, με την κατηγορία 1 να είναι η πιο επικίνδυνη. Στην κατηγορία 1 εμπίπτουν τα ζώα συντροφιάς (μη παραγωγικά - κυρίως γάτοι και σκύλοι), καθώς και ζώα για τα οποία υπάρχει υπόνοια ότι έχουν μολυνθεί με τη Μεταδοτική Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια, ή ζώα που περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου (SRM). 

Στην κατηγορία 2 εμπίπτουν τα ζώα τα οποία δεν περιέχουν υλικό ειδικού κινδύνου (SRM) και που δεν σφάγηκαν για ανθρώπινη  κατανάλωση, π.χ. οι νεκροί χοίροι. Στην κατηγορία 3 εμπίπτουν τα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία ήταν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο αλλά για κάποιους λόγους πετάχτηκαν (π.χ. απόβλητα κρεοπωλείων).

gsgs

Το Έργο
Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στο Καϊμακλί και τα εργοστάσια στην Κοφίνου. Η συλλογή των νεκρών ζώων ή των άλλων υποπροϊόντων, από φάρμες, κρεοπωλεία και πράσινα σημεία τοπικών αρχών, γίνεται παγκύπρια, επτά μέρες την εβδομάδα. 

Συγκεκριμένα, η Sigan διαχειρίζεται δύο μονάδες επεξεργασίας οι οποίες χρησιμοποιούν τη μέθοδο της συναποτέφρωσης, και μία μονάδα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της αποτέφρωσης. Διαθέτει στόλο ειδικά διαμορφωμένων φορτηγών οχημάτων καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των νεκρών ζωών στις μονάδες επεξεργασίας στην Κοφίνου. 

Η Sigan διαχειρίζεται περίπου 20,000 τόνους ζωικά υποπροϊόντα όλων των κατηγοριών ετησίως. Για την υλοποίηση αυτού του έργου εργάζονται στα γραφεία, στο τηλεφωνικό κέντρο, στα εργοστάσια και στα οχήματα μεταφοράς, 45 άτομα περίπου.

Τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγοριών 1 και 2, αφού τύχουν επεξεργασίας, στη συνέχεια μεταφέρονται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού, ενώ τα ζωικά υποπροϊόντα κατηγορίας 3 υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παραγωγή κρεατάλευρου και ζωικού λίπους που εξάγονται στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.

24ωρη βάση
Όπως δήλωσε ο διευθυντής του εργοστασίου της Sigan Management Ltd, κ. Σόλωνας Καρασιαλής, «τα εργοστάσια στην Κοφίνου πολλές φορές χρειάζεται να λειτουργούν επτά μέρες την εβδομάδα για να καλύψουν όλες τις ποσότητες του υλικού που συλλέγεται από όλες τις γωνιές του νησιού». Την ίδια ώρα επίπονη και διαρκής είναι συντήρηση και η αναβάθμιση των εργοστασίων και του στόλου των ειδικών οχημάτων. Σύμφωνα με τον κ. Καρασιαλή, ο οποίος εργάζεται για τη Sigan για 10 χρόνια περίπου, «αν σταματήσει η επεξεργασία του υλικού ή η παραλαβή του από κτηνοτρόφους ή κρεοπωλεία, θα προκληθεί μεγάλη οικολογική ζημιά στην Κύπρο». 

Loader