H Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου

H Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου

Ως μέσο αντιμετώπισης του κυβερνοσφετερισμού

Του Sergey Babayan*

Το διαδίκτυο παρέχει πλέον στους κατόχους εμπορικών σημάτων πρωτόγνωρη πρόσβαση σε αγορές ανά το παγκόσμιο. Στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο δημιουργός μίας καινοτόμας υπηρεσίας ή προϊόντων μπορεί να ορίσει ως όνομα χώρου (domain name) το εμπορικό σήμα της επιχείρησής του, με σκοπό τη διασφάλιση της επωνυμίας της και κατ’ επέκταση και της φήμης της. Ωστόσο, η ταύτιση ονόματος χώρου και εμπορικού σήματος στο διαδίκτυο ελλοχεύει κινδύνους και συγκρούσεις δικαιωμάτων, από τις οποίες πολλές φορές προκύπτουν νομικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, το φαινόμενο της δημιουργίας πλαστών ιστοσελίδων με σκοπό την προσφορά πλαστών προϊόντων, χρησιμοποιώντας την επωνυμία και τη φήμη τρίτων, με πρόθεση την πρόκληση σύγχυσης του καταναλωτή, παρουσιάζεται όλο και πιο έντονα. Σε αυτές τις συνθήκες, η καθυστέρηση κατοχύρωσης ονόματος χώρου που αντιστοιχεί στην επωνυμία μιας επιχείρησης λόγω άγνοιας, μπορεί να οδηγήσει στην αλλαγή ή και τη διαγραφή του ονόματος χώρου.
Για την αντιμετώπιση ανάλογων αθέμιτων πρακτικών και για σκοπούς διευκόλυνσης του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου, το Σώμα του Διαδικτύου για την Εκχώρηση Ονομάτων και Αριθμών (ICANN), ενέκρινε τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και έθεσε σε εφαρμογή την Ενιαία Πολιτική Επίλυσης Διαφορών Ονομάτων Χώρου, γνωστή και ως UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).

Συγκεκριμένα, η UDRP είναι μια διοικητική διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση της κακόπιστης και καταχρηστικής καταχώρησης ενός ονόματος χώρου (κυβερνοσφετερισμός), χωρίς να χρειάζεται οι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων να προσφεύγουν σε χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Με βάση την UDRP, ο προσφεύγων, από όπου και αν βρίσκεται, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο WIPO Center ή σε άλλο διαπιστευμένο κέντρο επίλυσης διαφορών που εφαρμόζει την πολιτική UDRP, για ακύρωση του υπό αμφισβήτηση ονόματος χώρου ή τη μεταβίβασή του στον προσφεύγοντα σε περίπτωση δικαίωσής του. Ολόκληρη η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, ενώ η ολοκλήρωσή της γίνεται εντός 60 ημερών από την ημέρα της προσφυγής.

Παράλληλα, σύμφωνα και με την πολιτική της UDRP, για να υπάρχει κυβερνοσφετερισμός θα πρέπει να συντρέχουν τρεις παράγοντες: α) το όνομα χώρου να είναι ίδιο ή παρόμοιο σε βαθμό που προκαλεί σύγχυση με εμπορικό σήμα ή διακριτικό γνώρισμα επί του οποίου ο διαμαρτυρόμενος (complainant) έχει νόμιμο δικαίωμα, β) η καταχώρηση του ονόματος χώρου να έγινε χωρίς να υπάρχει έννομο συμφέρον (legitimate interest) σε σχέση με το συγκεκριμένο όνομα χώρου και γ) η καταχώρηση και χρήση του ονόματος χώρου να έχει γίνει κακόπιστα.

Αναντίρρητα, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να προστατεύσουν την επωνυμία και τη φήμη τους.

Ακόμα και μία μικρή επιχείρηση μπορεί να γίνει θύμα των πρακτικών κυβερνοσφετερισμού που είναι δυνατόν να βλάψουν τη φήμη της και να τραυματίσουν την εικόνα της. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταιρείες, προκειμένου να αποφύγουν τους πιο πάνω κινδύνους, θα πρέπει να δημιουργήσουν το κατάλληλο δίχτυ προστασίας. Ειδικότερα, μπορούν να απευθύνονται σε εξειδικευμένα γραφεία που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν τα εμπορικά σήματα και τα οποία μπορούν να παρέχουν κατάλληλες νομικές συμβουλές και λύσεις σε προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από την καταχώρηση ενός ονόματος χώρου.

αφαφφα
 

*Senior Business Consultant της Εταιρείας Prospectacy

Loader