Η BAT Cyprus βραβεύτηκε για το Σχέδιο Δράσης της κατά του Covid-19

Η BAT Cyprus βραβεύτηκε για το Σχέδιο Δράσης της κατά του Covid-19

Στα Cyprus Retail Excellence Awards

Βραβείο στην ειδική, νεοσύστατη, κατηγορία «Σχέδιο Δράσης κατά του Covid-19» απέσπασε η British American Tobacco Cyprus στα Cyprus Retail Excellence Awards 2020. Η BAT Cyprus διακρίθηκε για τον τρόπο δράσης της κατά την περίοδο της πανδημίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης και της ασφάλειας εργαζομένων και πελατών, πέραν των υποχρεωτικών κυβερνητικών μέτρων που επιβλήθηκαν σε αυτό το διάστημα. 

Συγκεκριμένα, η BAT Cyprus, προτού ακόμη εξαπλωθεί ο ιός SARS-CoV-2, εφάρμοσε πολιτική Smart Working για εργασία από το σπίτι, παρέχοντας σε όλους τους εργαζόμενους σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε άμεσα στη δημιουργία πρωτοκόλλου και σχεδίου αντιμετώπισης της κατάστασης, που περιλαμβάνει υποχρεώσεις της εταιρείας και των εργαζομένων, μέτρα προφύλαξης για ατομική προστασία, δράσεις της εταιρείας σχετικά με καθαρισμό-απολυμάνσεις των γραφείων, πληροφορίες για προστατευτικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και εταιρικό σχέδιο επιστροφής στα γραφεία. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η BAT Cyprus, μεταξύ άλλων, παρείχε εξοπλισμό ατομικής προστασίας σε όλο το προσωπικό (τόσο στους εργαζόμενους γραφείου όσο και στους πωλητές), εφάρμοσε προληπτικά τη θερμομέτρηση πριν την είσοδο στα γραφεία, ενίσχυσε την καθαριότητα στα γραφεία και διοργάνωσε διαδικτυακή εκπαίδευση από πιστοποιημένο επιστήμονα στον κλάδο της υγείας για σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή από τους εργαζομένους. 

Ακόμη, η ΒΑΤ Cyprus ξεκίνησε να παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους το Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων για τον ψυχολογικό αντίκτυπο της κρίσης, μέσω του οποίου παρέχεται τηλεφωνικώς συναισθηματική και ψυχολογική υποστήριξη, πρακτική καθοδήγηση σε νομικά, οικονομικά, οικογενειακά και εργασιακά θέματα, καθώς και οnline καθοδήγηση σε θέματα υγείας και ευεξίας. Επίσης, η εταιρεία δημιούργησε τη διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης Chameleon, δίνοντας μέσω αυτής τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εκπαιδεύονται και να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους με καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο. Σε ανώνυμη έρευνα προσωπικού που διεξήγαγε η BAT Cyprus, το 92% των εργαζομένων χαρακτήρισαν ως εξαιρετικά ενδιαφέρον και ολοκληρωμένο το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Ακόμη, περισσότερο από 85% του προσωπικού, αξιολόγησε ως «εξαιρετικά θετικά» τα αποτελέσματα του Smart Working, ενώ πέραν του 96% δήλωσαν πως είναι σε θέση να διατηρήσουν υψηλή ποιότητα εργασίας υπό αυτές τις συνθήκες και πως θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται για την εταιρεία. 

Η BAT Cyprus εξακολουθεί να προσαρμόζει τις δράσεις της αναλόγως των εξελίξεων με την πανδημία, με στόχο Ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow) και διατηρώντας σταθερά ως ύψιστη προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων της. 

Σχετικά με την British American Tobacco Cyprus

Η British American Tobacco Cyprus, με παρουσία για περισσότερα από 70 χρόνια στην Κύπρο, έχει ουσιαστική συνεισφορά στην κυπριακή οικονομία και κοινωνία και λειτουργεί με σκοπό να δημιουργήσει Ένα Καλύτερο Αύριο (A Better Tomorrow). Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει τα τσιγάρα Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike, Dunhill, Vogue, Kent, Senior Service.Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί από το 1902, απασχολεί περισσότερους από 53.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 αγορές. 

Loader