Κύπρος, προϋπολογισμός 2019 και ανεργία

Κύπρος, προϋπολογισμός 2019 και ανεργία

Βαθιά το χέρι στην τσέπη για τους ανέργους

Κύπρος, προϋπολογισμός 2019 και ανεργία

Ρεπορτάζ του Αντρέα Πολυκάρπου για την Offsite.com.cy

Προγράμματα πέραν των 11 εκ. για τους ανέργους- Δείτε αναλυτικά- Πότε ξεκινούν και τι αφορούν- Πόσα δαπανούνται για ΕΕΕ

Βαθιά το χέρι στην τσέπη αναμένεται να βάλει το κράτος σε μιαν προσπάθεια να βρεθούν σχέδια απασχόλησης ανέργων τα οποία και θα δώσουν ώθηση σε άνεργους νέους που αναζητοπυν την εργασιακή τους τύχη.

Σε πρώτη φάση ποσό ύψους, €248.500.000 προορίζονται να καλύψουν το κόστος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) το οποίο καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες της οικογένειας τόσο για διαβίωση όσο και για στέγαση της και διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ΕΕΕ δεν περιλαμβάνονται μόνο άνεργοι

Συγκεκριμένα, μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχει:

Tο Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις με προτεινόμενη πρόνοια ύψους €1.500.000 που προορίζεται να καλύψει την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΑ ) και τα οποία επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας Ευέλικτης Μορφής Απασχόλησης. Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Σχέδιο που αναμένεται να προκηρυχθεί το 2019.

Σχέδια Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ανέργων Νέων με προτεινόμενη πρόνοια ύψους €9.000.000 που προορίζεται να καλύψει την παροχή χορηγίας για το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ανέργων Νέων. Κεντρικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των νέων είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών και νέων ηλικίας 25-29 ετών. Το σχέδιο ενσωματώνει σε ένα ενιαίο σχέδιο πολιτικής τις δράσεις και τα προγράμματα διαφόρων Υπουργείων και Φορέων που απευθύνονται στους νέους και τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΚΤ όσο και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) αλλά και από εθνικούς πόρους. Επίσης το ΕΣΔΑΝ συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση της σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόκειται για σχέδιο που αναμένεται να προκηρυχθεί το 2019.

ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΕΔΩ

Loader