Λεμεσός και Πάφος ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών

Λεμεσός και Πάφος ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών

Νέα έκδοση της PwC Κύπρου για τον τομέα ακινήτων και ανάπτυξης γης

Λεμεσός και Πάφος ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών

Η νέα έκδοση της PwC Κύπρου για την κυπριακή αγορά ακινήτων και ανάπτυξης γης με τίτλο «» αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για επαγγελματίες του κλάδου, επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν σε βάθος για τις εξελίξεις και τις προοπτικές του τομέα. Στην έκδοση αυτή, οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες του οργανισμού αποτυπώνουν την υφιστάμενη εικόνα της Κυπριακής οικονομίας και συγκεκριμένα του τομέα ακινήτων, αναλύοντας σε βάθος τις επιδόσεις του τομέα γεωγραφικά και ανά τύπο ακινήτων κατά τη διάρκεια του 2018.

Στην έκδοση γίνεται εκτενής ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν επενδύσεις στον κλάδο, το επίπεδο αγοραπωλησιών, την πορεία του τομέα ακινήτων πολυτελείας, καθώς επίσης και το επίπεδο κατασκευαστικής δραστηριότητας και τις τελευταίες τάσεις στις τιμές ακινήτων.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις της PwC, συνολικά 15.800 αγοραπωλησίες ακινήτων πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Κύπρο κατά το 2018, σημειώνοντας οριακή ετήσια αύξηση της τάξης του 1,9%. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα €4,2δις. Η Λεμεσός συνεχίζει να προσελκύει τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, καθώς με ετήσιες επενδύσεις της τάξης του €1,9δις, αποτελεί 46% της ετήσιας αξίας συναλλαγών. Ταυτόχρονα, ο συνολικός ετήσιος όγκος συναλλαγών στη πρωτεύουσα, ανήλθε στα €700εκ που αναλογεί στο 16% των συνολικών συναλλαγών.

Με βάση τα ίδια στοιχεία, ο συνολικός όγκος συναλλαγών που σχετίζονται με οικιστικές μονάδες ανήλθε στα €3,1δις και ισοδυναμεί με 73% της συνολικής αξίας συναλλαγών του 2018. Οι συναλλαγές που αφορούν γη ανήλθαν στα €0,8δις που αντιστοιχεί στο 19% του συνολικού όγκου συναλλαγών.

Επιπρόσθετα, το 2018 καταγράφηκαν 4.367 πωλήσεις προς αλλοδαπούς αγοραστές, εκ των οποίων το 67% σε πολίτες τρίτων χωρών. Η Πάφος και η Λεμεσός αναδεικνύονται ως οι κύριες πόλεις προτίμησης από αλλοδαπούς αγοραστές (αντιπροσωπεύοντας μαζί το 70% των συνολικών πωλήσεων σε αλλοδαπούς).

Από τα στοιχεία προκύπτει ακόμη ότι έγιναν 324 πωλήσεις ακινήτων πολυτελείας (οικιστικά ακίνητα ≥ €1,5εκ), καταγράφοντας μικρή αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με το 2017, με την επαρχία Λεμεσού να προσελκύει την πλειοψηφία των συναλλαγών αυτών, με 61%.

Ενδεικτική της αναπτυξιακής πορείας του κλάδου είναι και η συνεχιζόμενη αύξηση στην αξία νέων αδειών οικοδομής για νέα αναπτυξιακά έργα, καθώς το 2018 παρουσίασε ετήσια αύξηση της τάξης του 20%.

Χαιρετίζοντας την έκδοση, ο Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, επεσήμανε ότι στόχος της έκδοσης είναι η εμπεριστατωμένη ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου. «Η ανάλυση μας βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς μέχρι το τέλος του 2018, αξιοποιώντας την πλούσια και σε βάθος γνώση που έχουν οι έμπειροι εξειδικευμένοι επαγγελματίες της PwC Κύπρου κάνοντας χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων. Η ομάδα των επαγγελματιών μας είναι ευέλικτη, προσαρμόζοντας την τεχνογνωσία της στις ανάγκες των πελατών μας φέρνοντας μια άλλη οπτική στο τομέα ακινήτων και ανάπτυξης γης», ανέφερε.

Loader