Η ΑΗΚ θα αλλάξει τα φώτα του Δήμου Στροβόλου

Η ΑΗΚ θα αλλάξει τα φώτα του Δήμου Στροβόλου

Θα αντικατασταθούν περίπου 10 χιλιάδες οδικές λάμπες με φωτιστικά LED, που αναμένεται να επιφέρουν εξοικονόμηση μισό εκ. ευρώ

Η ΑΗΚ θα αλλάξει τα φώτα του Δήμου Στροβόλου

Συμφωνία συνήψαν Δήμος Στροβόλου και Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για την αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με φωτιστικά LED. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της Συμφωνίας, το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου 2020.

Ανακοίνωση του Δήμου Στροβόλου αναφέρει ότι «βάσει της συμφωνίας, θα αντικατασταθούν περίπου 10 χιλιάδες φωτιστικά, που αναμένεται να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 65% της σημερινής κατανάλωσης ενώ εκτιμάται ότι η ετήσια εξοικονόμηση σε λογαριασμούς για ηλεκτρική ενέργεια για τον οδικό φωτισμό αναμένεται να ξεπεράσει 550 χιλιάδες ευρώ».

Προσθέτει ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές τιμές συντήρησης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν πρόσφατα, αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται η περαιτέρω εξοικονόμηση ποσού 500 περίπου χιλιάδων ευρώ στο διάστημα της οκταετούς συντήρησης, λόγω τη μη επιβάρυνσης του Δήμου Στροβόλου με οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος για τις επιδιορθώσεις/συντηρήσεις».

Η υπογραφείσα συμφωνία διαλαμβάνει «την προμήθεια φωτιστικών LED, τα οποία εξασφαλίστηκαν με βάση τον νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων Ν.73(Ι)/2016 από τη θυγατρική εταιρεία της ΑΗΚ, την ESCO AHK LTD, την αντικατάστασή των παλαιών φωτιστικών με τα νέα φωτιστικά, τη διαχείριση των παλαιών φωτιστικών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές πρακτικές και τη συντήρησή τους (υλικά και εργατικά) για περίοδο οκτώ χρόνων από την ημερομηνία εγκατάστασης τους».

Τέλος, «πέραν του ιδιαίτερα σημαντικού οικονομικού οφέλους για τον δήμο και κατ’ επέκταση για τους δημότες Στροβόλου, η εν λόγω Συμφωνία θα έχει και θετικότατες περιβαλλοντικές συνέπειες, λόγω της μείωσης των περιβαλλοντικών ρύπων που θα επιφέρει η αντικατάσταση του οδικού φωτισμού με φωτιστικά LED», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τη συμφωνία στις 10 Ιουλίου υπέγραψαν ο Δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, εκ μέρους του Δήμου Στροβόλου και ο Διευθυντής της Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων (ΜΡΔ), Μιχάλη Μιχαήλ, εκ μέρους της ΑΗΚ.

Loader