Αιτήσεις για δωρεάν δεντρύλλια δέχεται το Τμήμα Δασών

Αιτήσεις για δωρεάν δεντρύλλια δέχεται το Τμήμα Δασών

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 08 Νοεμβρίου 2019, για τη φυτευτική περίοδο 2019 – 2020

Αιτήσεις για δωρεάν δεντρύλλια δέχεται το Τμήμα Δασών

Συγκεκριμένα δικαιούχοι αιτητές δωρεάν δασικών δενδρυλλίων, αποτελούν μόνο τα οργανωμένα σύνολα των ακόλουθων κατηγοριών: Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι και Κοινότητες), Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Σχολικές Μονάδες), Άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων - Αστυνομία - Εθνική Φρουρά - Νοσοκομεία κ.τ.λ.), Εκκλησιαστικές Αρχές (Εκκλησίες, εξωκλήσια, μοναστήρια) και άλλα Οργανωμένα Σύνολα και Πρωτοβουλίες Πολιτών που αποδεδειγμένα έχουν εξασφαλίσει κατάλληλη γη για δενδροφύτευση.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 08 Νοεμβρίου 2019, για τη φυτευτική περίοδο 2019 – 2020, ενώ για τα επόμενα χρόνια από αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους.

Προστίθεται ότι η περίοδος κατά την οποία θα παραχωρούνται δωρεάν δενδρύλλια εμπίπτει εντός της φυτευτικής περιόδου, η οποία θα είναι από τον Νοέμβριο μέχρι τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι εγκεκριμένοι αιτητές δασικών δενδρυλλίων, πρέπει να φροντίζουν για τη συντήρηση (άρδευση, ξεχόρτισμα, λίπανση, κλάδευση κτλ.) των δενδρυλλίων που έχουν παραλάβει για τουλάχιστον τρία χρόνια, από τη μέρα φύτευσης, αναφέρεται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: Καδής

Τονίζεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δενδρύλλια δεν τυγχάνουν ικανοποιητικής συντήρησης, το γεγονός αυτό θα λαμβάνεται υπόψη σε μελλοντικά αιτήματα του δικαιούχου.

Ο Κατάλογος των διαθέσιμων Δασικών Δενδρυλλίων του Τμήματος Δασών περιλαμβάνει 25 διαφορετικά είδη φυτών. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Αγνιά (Θάμνος), Μοσφιλιά (Θάμνος ή μικρό δέντρο), Αγριελιά (Θάμνος ή μικρό δέντρο), Περνιά (Θάμνος ή μικρό δέντρο), Αντρουκλιά (Θάμνος ή μικρό δέντρο), Πεύκη τραχεία (Δέντρο), Αόρατος - Juniperus spp. (Θάμνος ή δέντρο), Πεύκη ήμερη (Δέντρο), Δάφνη - Αρωματικό (Θάμνος ή μικρό δέντρο), Πλάτανος (Δέντρο), Δρυς (Δέντρο), Ρίγανη - Αρωματικό (Μικρός Θάμνος), Κέδρος (Δέντρο), Ροδοδάφνη (Θάμνος),

Κοκκονιά (Δέντρο) Celtis tournefortii , Σπατζιά - Αρωματικό (Μικρός Θάμνος), Κυπαρίσσι (Δέντρο), Σχινιά (Θάμνος ή μικρό δέντρο), Λασμαρί - Αρωματικό (Μικρός Θάμνος),Τρεμιθιά (Θάμνος ή μικρό δέντρο), Λεβάντα - Αρωματικό (Μικρός Θάμνος), Τρέμιθος (Δέντρο), Μέρικος - Tamarix spp. (Θάμνος, μικρό δέντρο ή δέντρο), Χαρουπιά (άγρια) (Δέντρο) και Μερσινιά - Αρωματικό (Θάμνος)

Το Τμήμα Δασών επίσης για βοήθεια στους ενδιαφερομένους έχει εκδώσει σχετικες πληροφορίες όπως Κατευθυντήριες γραμμές φύτευσης και συντήρησης δασικών δενδρυλλίων, Πλαίσιο Δενδροφυτεύσεων και Στάδια Φύτευσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: Δωρεάν 70.000 δενδρύλλια από το Τμήμα Δασών

Loader