Η Pafilia Property Developers βραβεύτηκε

Η Pafilia Property Developers βραβεύτηκε

Για περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη

Η Pafilia Property Developers βραβεύτηκε

Το χάλκινο βραβείο απονεμήθηκε σε ειδική εκδήλωση στην κατηγορία «Ανάδειξη Σκοπού» για τη δράση «Bee Aware – Bee Responsible», που έχει ως στόχο την προστασία της μέλισσας και την ανάδειξη των ευεργετικών υπηρεσιών που προσφέρει στο οικοσύστημα και στον άνθρωπο μέσα από τη διαδικασία της επικονίασης.

H δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Pafilia και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής της, στην εκστρατεία προστασίας της μέλισσας και των άλλων επικονιαστών που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Μελισσοκόμων και την Επίτροπο Περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η Pafilia υλοποιεί δικές της δράσεις, που στοχεύουν στη διαμόρφωση θετικών συνθηκών για την επικονίαση όπως η δημιουργία 80 ξενοδοχείων μελισσών και η φύτευση 830 χιλιάδων μελισσοκομικών φυτών και δέντρων.

Όπως δήλωσε ο Γιάγκος Ζήνωνος, Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Pafilia, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν βασικό άξονα της φιλοσοφίας της εταιρείας.

Υπόδειξε παράλληλα, ότι η τιμητική αυτή διάκριση ενδυναμώνει ακόμα πιο πολύ τη δέσμευση της Pafilia για ανάληψη περισσότερων πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στη διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών, συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ενισχύουν τη βιοποικιλότητα.

Η συμμετοχή της μέλισσας στην οικολογική, περιβαλλοντική, οικονομική αλλά και αισθητική διαμόρφωση της υπόστασης του πλανήτη μας είναι μοναδική και αναντικατάστατη.

Μέσα από το πρόγραμμα «Bee Aware – Bee Responsible», η Pafilia Property Developers και το ανθρώπινο δυναμικό της συμμετέχουν ενεργά, στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της «Ατζέντας 2030» του Ο.Η.Ε, για μηδενική πείνα, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, προστασία του περιβάλλοντος, των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας και ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς, προς επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Loader