Διαγωνισμός για τουρισμό υγείας και ευεξίας στην Κύπρο

Διαγωνισμός για τουρισμό υγείας και ευεξίας στην Κύπρο

Υφυπουργείο Τουρισμού: Σκοπός του φετινού διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και προβολή μη παραδοσιακών τουριστικών προορισμών

Διαγωνισμός για τουρισμό υγείας και ευεξίας στην Κύπρο

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του ο διαγωνισμός στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Υφυπουργείου Τουρισμού για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME 2019 «Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας» (EDEN) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μονάδα Τουρισμού - στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι 28 χώρες, μέλη της ΕΕ αλλά και υποψήφιες για ένταξη χώρες, κάθε μια από τις οποίες θα αναδείξει το δικό της νικητή προορισμό.

«Σκοπός του φετινού διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και προβολή μη παραδοσιακών τουριστικών προορισμών, οι οποίοι προσφέρουν αυθεντικές τουριστικές εμπειρίες βασιζόμενες σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας, ενώ παράλληλα η οικονομική τους ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού», αναφέρεται.

Δικαιούχοι του διαγωνισμού είναι φορείς, οι οποίοι δύνανται να εκπροσωπούν τους επιλέξιμους προορισμούς και οι οποίοι ορίζονται ως Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπλέγματα αυτών καθώς και άλλοι φορείς στους οποίους συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται όπως αναπτυξιακές εταιρείες, περιφερειακές εταιρείες τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν στο Υφυπουργείο Τουρισμού (Λεωφόρος Λεμεσού 19, Λευκωσία), το αργότερο μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο νικητής προορισμός της Κύπρου θα προβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμμετέχουσες χώρες, προωθώντας έτσι την πολυμορφία, τη μοναδικότητα και την ποιότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών.

Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η λειτουργία και ύπαρξη της τουριστικής προσφοράς τουλάχιστον από το 2017. Αιτήσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.cyprus-eden.com Περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν υποστήριξη για την ετοιμασία της αίτησης υποψηφιότητας παρέχονται στο 22375472 και στο email

Loader