Εκλογές 2018: Μάθε πού ψηφίζεις

Εκλογές 2018: Μάθε πού ψηφίζεις

Απ' το διαδίκτυο ή το κινητό σου

Εκλογές 2018: Μάθε πού ψηφίζεις

Διαδικτυακά, με μήνυμα sms ή τηλεφωνικά θα μπορούν οι εγγεγραμμένοι εκλογείς να πληροφορηθούν για τα εκλογικά κέντρα στα οποία ψηφίζουν στις προεδρικές εκλογές του 2018.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου Εκλογών, οι εκλογείς μπορεί να αποτείνονται στο Διαδίκτυο:

wtv.elections.moi.gov.cy / (link και ημερομηνία γέννησης.

S.M.S: Μήνυμα στον αριθμό 1199, καταχωρώντας wtv κενό αριθμός ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ

Επίσης ο Γενικός Έφορος Εκλογών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ενόψει των Προεδρικών εκλογών, λειτουργεί ειδική υπηρεσία για την παροχή πληροφοριών στο κοινό, μέσω τηλεφώνου.

Τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης: Παγκύπριος αριθμός : 77772212

Το κοινό μπορεί να καλεί τον παγκύπριο αριθμό 77772212 για να ενημερωθεί για το εκλογικό του κέντρο, αναφέροντας τον αριθμό της πολιτικής ταυτότητάς του, τις ώρες ψηφοφορίας και την αντικατάσταση εκλογικού βιβλιαρίου, λόγω απώλειας ή φθοράς.

Loader