Κύπρος: Εμπορικό έλλειμμα 154 εκ. ευρώ, το πρώτο 5μηνο του 2019

Κύπρος: Εμπορικό έλλειμμα 154 εκ. ευρώ, το πρώτο 5μηνο του 2019

Στατιστική Υπηρεσία: Αύξηση κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2018

Κύπρος: Εμπορικό έλλειμμα 154 εκ. ευρώ, το πρώτο 5μηνο του 2019

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 ήταν €3.345,4 εκ. σε σύγκριση με €3.818,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών την ίδια περίοδο ήταν €1.447,8 εκ. σε σύγκριση με €2.075,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή, συνεπώς το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €1.897,6 εκ. το πρώτο πεντάμηνο του έτους σε σύγκριση με €1.743,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Όσον αφορά τις συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 ήταν €512,7 εκ. σε σύγκριση με €593,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018. Επίσης, οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 ήταν €448,6 εκ. σε σύγκριση με €530,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018.

Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων για την ίδια περίοδο ήταν €57,3 εκ. σε σύγκριση με €56,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή.

Loader