Ανοιχτός Διάλογος για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ανοιχτός Διάλογος για την Έρευνα και την Καινοτομία

Οι πολίτες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής

Ανοιχτός Διάλογος για την Έρευνα και την Καινοτομία

Επιδιώκοντας την έμπρακτη συμμετοχή των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων καθώς και του κοινού ευρύτερα, στη διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ), το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), διοργανώνει Ανοικτό Διάλογο, τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019.

Η εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών, διεξάγεται ενόψει της επίσημης υποβολής της τελικής πρότασης του ΕΣΕΚ προς στην Κυβέρνηση αναφορικά με τη νέα στρατηγική για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2019-2023.

Με σκοπό την εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ Δρ. Φίλιππος Πατσαλής και ο Επικεφαλής Επιστήμονας κ. Κυριάκος Κόκκινος, θα παρουσιάσουν σε επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς της χώρας τους βασικούς πυλώνες του εθνικού πλαισίου στρατηγικής, καθώς και τις προτάσεις του ΕΣΕΚ για τις κύριες κατευθύνσεις μέτρων που προτείνεται να ληφθούν για τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους καθώς και να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στο ΕΣΕΚ.

Την ίδια ώρα, το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να λάβει μέρος στη διαδικασία, συμμετέχοντας μέσω διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα www.sli.do και χρησιμοποιώντας το hashtag #NBRIOpenDialogue ή τον κωδικό της εκδήλωσης #1426 να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους εντός εφτά ημερών από την ημέρα της εκδήλωσης.

Οι πολίτες θα μπορούν επίσης να αντλήσουν πληροφόρηση για το νέο Εθνικό Πλαίσιο Στρατηγικής, αφού οι παρουσιάσεις από την εκδήλωση θα αναρτηθούν διαδικτυακά σε ψηφιακό σύνδεσμο που θα ανακοινωθεί τη μέρα της εκδήλωσης.

Βάσει του νέου Συστήματος Διακυβέρνησης για την Ε&Κ, το οποίο υιοθετήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο Οκτώβριο, το ΕΣΕΚ αποτελεί το κατ’ εξοχήν συμβουλευτικό όργανο για τον καθορισμό στρατηγικής για Ε&Κ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΕΚ θα έχει ρόλο εποπτικό και καθοδηγητικό ως προς την υλοποίηση του νέου προτεινόμενου εθνικού πλαισίου Ε&Κ, το οποίο θα στοχεύει στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει την υλοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας, τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας και την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Loader