Η ΕΕ αναζητεί εθελοντές βοήθειας, για πληγέντες περιοχές

Η ΕΕ αναζητεί εθελοντές βοήθειας, για πληγέντες περιοχές

Ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν σε ανθρωπιστικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο

Η ΕΕ αναζητεί εθελοντές βοήθειας, για  πληγέντες περιοχές

Το πρόγραμμα «Οι Εθελοντές βοήθειας της ΕΕ» συγκεντρώνει εθελοντές και οργανισμούς από διάφορες χώρες, παρέχοντας πρακτική υποστήριξη σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής ικανότητας και ανθεκτικότητας των κοινοτήτων που έχουν πληγεί από καταστροφές.

Το πρόγραμμα «Οι Εθελοντές βοήθειας της ΕΕ» προσφέρει: -Ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους πολίτες να συμμετάσχουν σε ανθρωπιστικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας αλληλεγγύη με όσους την χρειάζονται περισσότερο, -Επαγγελματική υποστήριξη από εκπαιδευμένους και καλά προετοιμασμένους εθελοντές σε κοινότητες που έχουν πληγεί από καταστροφές, -Ανάπτυξη ικανοτήτων για τοπικό προσωπικό και εθελοντές οργανισμών σε χώρες που επλήγησαν από καταστροφές, -Τεχνική βοήθεια για οργανισμούς εγκατεστημένους στην Ευρώπη για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία εθελοντών βοήθειας της ΕΕ.

Διάρκεια: 1 έως 18 μήνες. Προσφέρεται: Εκπαίδευση, διαμονή, κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων και καθημερινών εξόδων
Προθεσμίες: Διαφέρουν

Πατήστε για περισσότερες πληροφορίες

Loader