Η Κύπρος έχει τις πιο καθαρές θάλασσες στην Ευρώπη

Η Κύπρος έχει τις πιο καθαρές θάλασσες στην Ευρώπη

Δείτε τη λίστα

Η Κύπρος έχει τις πιο καθαρές θάλασσες στην Ευρώπη

Πρώτη στη λίστα με τις πιο καθαρές θάλασσες στην Ευρώπη βρέθηκε η Κύπρος, με ποσοστό 99,1%, σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) που έκανε την έρευνα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 95,4%- από τις 21.831 περιοχές κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας βάσει των κανόνων της ΕΕ.

Το ποσοστό των κολυμβητικών περιοχών που πληρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα «εξαιρετικής ποιότητας» αυξήθηκε ελαφρά από 85,0 % το 2017 σε 85,1 % το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός εκείνων που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό «ικανοποιητικής ποιότητας» μειώθηκε από 96 % σε 95,4 % από το 2017 έως το 2018.

Αυτή η μικρή πτώση οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα νέων περιοχών κολύμβησης για τις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμο το σύνολο δεδομένων τεσσάρων κολυμβητικών περιόδων που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό βάσει της οδηγίας. Το 2018, 301 (ή 1,3 %) του συνόλου των περιοχών κολύμβησης στην ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία χαρακτηρίστηκαν ως «ανεπαρκούς ποιότητας». Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το 1,4 % του 2017.

Οι απαιτήσεις για τα ύδατα κολύμβησης καθορίζονται στην οδηγία της ΕΕ για τα ύδατα κολύμβησης. Η εφαρμογή των κανόνων της οδηγίας συνέβαλε στη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη κατά τα τελευταία 40 έτη.

Η αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση στο πλαίσιο της οδηγίας, σε συνδυασμό με τις επενδύσεις για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των ανεπεξέργαστων ή μερικώς επεξεργασμένων αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων που καταλήγουν στο νερό.

Σύμφωνα με τους κανόνες, οι τοπικές αρχές συλλέγουν δείγματα νερού από επίσημα αναγνωρισμένες περιοχές κολύμβησης καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Τα δείγματα υποβάλλονται σε ανάλυση για δύο τύπους βακτηρίων που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης από λύματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα.

Δείτε ποιες χώρες έχουν τις καθαρότερες θάλασσες στην Ευρώπη, βάσει στοιχείων του 2018.

1. Κύπρος Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 99,1%

2. Μάλτα Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 98,9%

3. Αυστρία Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 97,3%

4. Ελλάδα Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 97,0%

5. Κροατία Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 94,4%

6. Λετονία Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 92,9%

7. Γερμανία Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 92,7%

8. Πορτογαλία Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 91,1%

9. Ιταλία Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 90,0%

10. Βέλγιο Ποσοστό καθαρών θαλασσών ιδανικών για κολύμβηση: 90,0%

Loader