Ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των γυναικών

Ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των γυναικών

Πρόκειται για μια ημέρα αξιολόγησης της θέσης των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή

Ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των γυναικών

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση απευθύνει θερμό χαιρετισμό σε όλες τις γυναίκες της Κύπρου, εργαζόμενες, άνεργες, συνταξιούχες, μετανάστριες, πρόσφυγες που σηκώνουν το βάρος του πολλαπλού τους ρόλου.

Είναι μια ημέρα, σημειώνεται, μνήμης και τιμής των αγώνων των γυναικών ενάντια στην εκμετάλλευση και στις έμφυλες διακρίσεις. «Πρόκειται για μια ημέρα αξιολόγησης της θέσης των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Μια τέτοια μέρα αναδεικνύονται τα επιτεύγματα, αναγνωρίζονται οι προκλήσεις και τίθενται νέοι στόχοι. Η Κύπρος, μέχρι σήμερα, έχει υπογράψει πολλές διεθνείς συμβάσεις για την ισότητα των φύλων και τις έχει ενσωματώσει στην εθνική της νομοθεσία. Έχει επίσης εναρμονιστεί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και μια σειρά σημαντικών οδηγιών έχουν γίνει εσωτερική νομοθεσία», προστίθεται.

Ωστόσο, σημειώνεται, υπάρχει ακόμα χάσμα μεταξύ της ουσιαστικής και της τυπική ισότητας. Παράγοντες, όπως η βαθιά ριζωμένη νοοτροπία και οι παρωχημένες στερεότυπες έμφυλες αντιλήψεις δεν επέτρεψαν ακόμα σε άνδρες και γυναίκες να έχουν μια ισότιμη θέση στην κυπριακή κοινωνία. Η ισοτιμία ανδρών και γυναικών δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο προνόμιο αλλά προϋπόθεση κοινωνικής ανάπτυξης σε πραγματικά υγιείς βάσεις.

Ο Παγκόσμιος Δείκτης για το Gender Gap 2018 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εάν τα τρέχοντα ποσοστά θα διατηρηθούν στο μέλλον, το συνολικό παγκόσμιο χάσμα μεταξύ των φύλων θα κλείσει σε 61 χρόνια στη Δυτική Ευρώπη, 70 χρόνια στη Νότια Ασία, 74 χρόνια στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 135 χρόνια στην Υποσαχάρια Αφρική, 124 χρόνια στην Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, 153 χρόνια στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, 171 χρόνια στην Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό και 165 χρόνια στη Βόρεια Αμερική».

Σύμφωνα με τον Δείκτη αυτό, η Κύπρος βρίσκεται στην 92η θέση από τις 149 χώρες, υποχωρώντας από τη 69η θέση που βρισκόταν το 2006. Στις οικονομικές ευκαιρίες, ανήλθε στην 70η θέση, έναντι της 75ης θέσης το 2006 και στην πολιτική ενδυνάμωση στην 120η θέση έναντι της 95ης θέσης το 2006. Βελτίωση δείχνουν και οι δείκτες για τα εκπαιδευτικά προσόντα, όπου η χώρα μας κατέχει τη 48η θέση έναντι της 55ης θέσης το 2006. Μεγάλη υποχώρηση παρατηρείται στον τομέα της υγείας, όπου η Κύπρος βρίσκεται στη 125η θέση έναντι της 95ης θέσης που βρισκόταν το 2006.

Στον χώρο εργασίας, αναφέρεται, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την ανάληψη διευθυντικών ή ανώτερων επίσημων θέσεων/ρόλων. Επιπλέον, οι γυναίκες τείνουν να εκτελούν την πλειοψηφία των απλήρωτων καθηκόντων (π.χ. οικιακές εργασίες, οικιακή φροντίδα και άλλες μη αμειβόμενες δραστηριότητες).

Χρειάζεται, σημειώνεται, να καταβληθούν προσπάθειες ακόμα για την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας για να κλείσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών, για τον τερματισμό των διακρίσεων στις προσλήψεις, για ισότιμη πρόσβαση στις προαγωγές στους χώρους εργασίας, ενάντια στις απολύσεις ή δυσμενείς διακρίσεις εγκύων γυναικών, ενάντια στη σεξουαλική παρενόχληση, στον σεξισμό και στην έμφυλη βία και για επαρκείς δομές παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων με δωρεάν ολοήμερα σχολεία και παιδικούς σταθμούς και χώρους δημιουργικής απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων.

Η καταπολέμηση των διακρίσεων και διαφύλαξη των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις νομοθεσίες έμφυλης ισότητας στην απασχόληση των ανδρών και των γυναικών, η ουσιαστική εφαρμογή της ισότητας των φύλων και η άρση των έμφυλων στερεοτύπων στην απασχόληση είναι στις προτεραιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Loader