Κυριάκος Κόκκινος: Η σύσταση Υφυπουργείου δεν επηρεάζει το ΙδΕΚ

Κυριάκος Κόκκινος: Η σύσταση Υφυπουργείου δεν επηρεάζει το ΙδΕΚ

Ο Κυριάκος Κόκκινος εξηγεί την σχέση Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Κυριάκος Κόκκινος: Η σύσταση Υφυπουργείου δεν επηρεάζει το ΙδΕΚ

Της Ελένης Χαραλάμπους

Ο Κυριάκος Κόκκινος, είναι ο Επικεφαλής Επιστήμονας για την Έρευνα και την Καινοτομία και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Θεωρήσαμε πως πρόκειται για το πλέον αρμόδιο άτομο, το οποίο θα μπορούσε να μας διευκρινήσει και ενημερώσει για τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναφορικά με το ΙδΕΚ και τις Startups εταιρείες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: Σε εφαρμογή τίθεται συμφωνία για χρηματοδότηση ερευνητικών ομάδων

Ο κύριος Κόκκινος λοιπόν μάς ενημέρωσε πως: -Όταν και εφόσον συσταθεί το Υφυπουργείο Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής θα είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του ΙδΕΚ. Δηλαδή θα έχει την πολιτική καθοδήγηση και εποπτεία του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

-Με την δημιουργία του υφυπουργείου οι αρμοδιότητες του ΙδΕΚ δεν επηρεάζονται, θα παραμείνει ως ο εθνικός φορέας, αρμόδιος για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, ο οποίος θα υπάγεται πλέον στο νέο υφυπουργείο αντί στο υπουργείο Οικονομικών που είναι σήμερα.

-Η προσπάθεια και ο ρόλος του υφυπουργείου θα είναι ενορχηστρώσει όλο το οικοσύστημα συμπεριλαμβανομένων και των Startups, και να υλοποιήσει την εθνική στρατηγική για την έρευνα και καινοτομία. Δηλαδή, το υφυπουργείο θα υλοποιήσει τη στρατηγικής της κυβέρνησης σε θέματα Startups, επενδύσεων, καινοτόμου επιχειρηματικότητας κ.τλ..

-Το υφυπουργείο θα έρθει να ενισχύσει περαιτέρω την προσπάθεια του ΙδΕΚ για την δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης της οικονομίας, που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα δώσει καινούργιες θέσεις εργασίας, ενώ θα βασίζεται πάνω στην παραγωγή γνώσης, η οποία μετατρέπεται σε προστιθέμενη αξία στην οικονομία.

-Αποστολή του ΙδΕΠ το οποίο είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα , την οποία θα ενισχύσει το υφυπουργείο είναι ο σχεδιασμός και η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης ερευνητικών έργων και καινοτομικών δραστηριοτήτων, η υποστήριξη της ένταξης κυπριών ερευνητών σε ερευνητικές δραστηριότητες στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς επιχειρήσεις για ανάπτυξη καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και διεθνή δικτύωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ:

Αναφορικά με το ΙδΕΚ, το ίδρυμα, παρέχει μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη σειρά υπηρεσιών, που καλύπτει το σύνολο των αναγκών της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Αναλυτικά καταγράφονται οι εξής: -Η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας που υλοποιούνται στην Κύπρο.
-Ο εντοπισμός κατάλληλων θεμάτων για διεξαγωγή κυρίως εφαρμοσμένης ερευνητικής έρευνας, στη βάση και των αναπτυξιακών αναγκών της οικονομίας. -Ο σχεδιασμός και η προκήρυξη Προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε επιλεγμένες θεματικές ενότητες, άλλων στοχοθετημένων Προγραμμάτων και διεθνών και διμερών συμφωνιών. -Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων φορέων ή ατόμων για διεξαγωγή έρευνας. -Η ενίσχυση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών και παραγωγικών φορέων της κυπριακής οικονομίας και η παροχή επιχορηγήσεων για την υλοποίηση αξιόλογων έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. -Η ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής και η ανάπτυξη νέων ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για την Κύπρο. -Η παραχώρηση επιχορηγήσεων για την υλοποίηση αξιόλογων έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. -Η χρηματοδότηση και η εποπτεία έργων, στο πλαίσιο των οποίων, πέραν των δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, θα είναι δυνατή η υποστήριξη και άλλων σχετικών (π.χ. εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υποδομής) -Η διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών Προγραμμάτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στα οποία συμμετέχει η Κύπρος, η προώθηση της συμμετοχής κυπριακών ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων καθώς και η οργάνωση και ο συντονισμός της εκπροσώπησης της Κύπρου σε επιστημονικές και άλλες επιτροπές των προγραμμάτων αυτών. -Η παροχή συμβουλών στην Κυβέρνηση σε θέματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. -Η συνομολόγηση συμφωνιών με άλλους οργανισμούς, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού για την από κοινού διεξαγωγή ερευνών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών Προγραμμάτων είτε επί προσωρινής είτε επί μακροχρόνιας είτε επί μονίμου βάσης, η χρηματοδότηση ή συμμετοχή στη χρηματοδότηση τέτοιων συνεργασιών και γενικά, η προώθηση της επιτυχίας τους. -Η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και η δημιουργία ερευνητικής κουλτούρας στις νεότερες γενιές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΕΔΩ: Σήμερα και αύριο, κυπριακά startups στο DLD Innovation Conference

Loader