Κύπρος: όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία

Κύπρος: όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία

Κύπρος: όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία

Ένας μεγάλος αριθμός διεθνών εταιρειών μεταφέρουν τις έδρες τους στη χώρα, ενώ πολλές επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους εδώ, ανοίγοντας νέα γραφεία. Μεταξύ των πολυάριθμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Κύπρου, που ελκύουν τους ξένους επενδυτές, είναι και το ιδιαίτερα ταλαντούχο και εξειδικευμένο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η εύκολη πρόσβαση που προσφέρει η γεωστρατηγική θέση του νησιού στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια δεξαμενή ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ανταποκρινόμενος στον αυξανόμενο αριθμό προσφοράς νέων θέσεων εργασίας, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus ανακοινώνει τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας, στο πλαίσιο της οποίας Κύπριοι και ξένοι επαγγελματίες μπορούν να αντιστοιχίσουν το ταλέντο και τις δεξιότητές τους με υφιστάμενες θέσεις εργασίας, στους τομείς που τους ενδιαφέρουν.

Με την πλατφόρμα «Invest Career», εταιρείες και εργοδότες έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά εργαλεία αναζήτησης, τα οποία θα είναι σε θέση να εντοπίσουν και να προσελκύσουν τις καλύτερες επιλογές ανθρώπινου ταλέντου ανά πάσα στιγμή.

Στοχεύοντας στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η πλατφόρμα παρέχει την ευχέρεια στα μέλη της να χτίζουν το προφίλ τους στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα ακριβείς και άμεσες αντιστοιχίες μεταξύ δυνητικών υποψηφίων εργαζομένων και εργοδοτών. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στις εταιρείες να αναζητούν τους ιδανικούς υποψήφιους εργαζομένους τους όχι μόνο με βάση το πεδίο εξειδίκευσής τους και το επίπεδο των ικανοτήτων τους, αλλά και τον εκτιμώμενο χρόνο μετεγκατάστασής τους στην Κύπρο και τα επιθυμητά επίπεδα απολαβών τους. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της πλατφόρμας «Invest Career» είναι το ότι τα μέλη της θα μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν με τις δεξιότητες και το συνολικό προφίλ τους.

(youtube:https://www.youtube.com/watch?v=LbgvZj18oWI)

Η πλατφόρμα «Invest Career» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του Οργανισμού να παρέχει συνεχή στήριξη σε υφιστάμενους και δυνητικούς επενδυτές και να τους βοηθά να επιτύχουν στις επιχειρηματικές τους προσπάθειες, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό όσα έχει να προσφέρει η Κύπρος.

Εγγραφή στο «Invest Career»

Κύπριοι και ξένοι επαγγελματίες και εργοδότες μπορούν γίνουν μέλη του Invest Career μέσω διαδικτυακής εγγραφής (link: https://invest.career/?utm_source=impossibleworks&utm_medium=advertorial&utm_campaign=organic-content" https://invest.career/ text: ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο popup:yes). Στη συνέχεια, θα τους σταλεί αίτημα επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Με την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, θα γίνονται αυτόματα μέλη μιας μοναδικής δεξαμενής εγγεγραμμένων επαγγελματιών και εταιρειών που αναζητούν να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό όσα έχει να προσφέρει η Κύπρος από άποψη ευκαιριών εργοδότησης και ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού.

Για τον Οργανισμό Invest Cyprus

Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία αποτελεί τον εκτελεστικό βραχίονα της επενδυτικής πολιτικής του κράτους. Σε στενή συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές, τους δημόσιους φορείς, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα και διεθνείς εμπειρογνώμονες, ο Invest Cyprus αποτελεί το πρωταρχικό σημείο επαφής για έναν επενδυτή. Ο Οργανισμός αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για προσέλκυση και διευκόλυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων σε οικονομικούς τομείς προτεραιότητας, στο πλαίσιο μιας στενής συνεργασίας «με τους επενδυτές, για τους επενδυτές», όπως περιγράφει και η δήλωση αποστολής του. Με ξεκάθαρο όραμα τη βελτίωση του επιχειρηματικού και θεσμικού περιβάλλοντος προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, ο Οργανισμός προωθεί μεταρρυθμίσεις και παρέχει συνεχείς υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας στους επενδυτές. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ένωσης Οργανισμών Προώθησης Επενδύσεων (World Association of Investment Promotion Agencies - WAIPA) και του Ευρω-μεσογειακού Δικτύου Επενδύσεων ANIMA.

(youtube:https://www.youtube.com/watch?v=hdanxuoDzP8)

Loader