Καινοτόμες δραστηριότητες για το 37% των επιχειρήσεων στην Κύπρο

Καινοτόμες δραστηριότητες για το 37% των επιχειρήσεων στην Κύπρο

51% στην ΕΕ

Καινοτόμες δραστηριότητες για το 37% των επιχειρήσεων στην Κύπρο

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) περίπου το ήμισυ (51%) των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους ανέφεραν κάποια δραστηριότητα καινοτομίας κατά την περίοδο 2014-2016, λίγο περισσότερο από την περίοδο 2012-2014 (49%), σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η Eurostat. Το μερίδιο των καινοτόμων επιχειρήσεων αυξήθηκε ή παρέμεινε το ίδιο σε 20 κράτη μέλη της ΕΕ και μειώθηκε σε οκτώ.

Παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα έντονες αυξήσεις για την Εσθονία, την Πορτογαλία, τη Φινλανδία και την Κροατία. Με αυξήσεις από 54% σε 67% στην Πορτογαλία και από 55% σε 65% στη Φινλανδία, αυτές οι δύο χώρες είναι τώρα μεταξύ των πέντε πρώτων χωρών.

Το ποσοστό τέτοιων επιχειρήσεων ανερχόταν σε 37% στην Κύπρο και 58% στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 2014-2016, το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων με δραστηριότητες καινοτομίας καταγράφηκε στο Βέλγιο (68%), στην Πορτογαλία (67%), στη Φινλανδία (65%), στο Λουξεμβούργο (64%) και στη Γερμανία (64%). Την ίδια περίοδο, το μερίδιο ήταν κάτω από 30% στη Ρουμανία (10%), την Πολωνία (22%), τη Βουλγαρία (27%) και την Ουγγαρία (29%).

Loader