15 εκατομμύρια ευρωπαίοι χωρίς εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτηση

15 εκατομμύρια ευρωπαίοι χωρίς εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτηση

Μεγαλύτερα τα ποσοστά των γυναικών

15 εκατομμύρια ευρωπαίοι χωρίς εκπαίδευση, απασχόληση ή κατάρτηση

Για το 17,4% των νέων ηλικίας 20-34 ετών στην Κύπρο, δεν υπήρξε καμία απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Δεν σπουδάζουν αλλά ούτε και δουλεύουν!

Σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, τα ποσοστά υπήρξαν απογοητευτικά: “Περίπου το ένας στους έξι (16,5%) νέους ηλικίας 20-34 ετών δεν ήταν ούτε σε απασχόληση ούτε σε εκπαίδευση και κατάρτιση (NEET) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το 2018”.

Η Eurostat αναφέρει ότι ο αριθμός αντιστοιχεί σε “περίπου 15 εκατομμύρια νέους”.

Στην Κύπρο, το ποσοστό είναι ελαφρώς υψηλότερο στο 17,4% (9ο μεγαλύτερο στην ΕΕ), ενώ σε ακόμη χειρότερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα, η οποία τοποθετείται στη 2ο χειρότερη θέση με 26,8%, μετά την Ιταλία (28,9%).

Την ίδια ώρα, στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά NEET για άτομα ηλικίας 20-34 ετών καταγράφονται το 2018 στη Σουηδία (8,0%), στις Κάτω Χώρες (8,4%), στο Λουξεμβούργο (9,9%) και στη Μάλτα (10,1%).

Για τις γυναίκες ηλικίας 20-34 ετών, το ποσοστό NEET το 2018 ήταν 20,9%, έναντι 12,2% για τους άνδρες 20-34 ετών, αναφέρει η Eurostat.

Loader