Στο 15,5% οι δαπάνες των νοικοκυριών σε στέγαση, νερό και καύσιμα

Στο 15,5% οι δαπάνες των νοικοκυριών σε στέγαση, νερό και καύσιμα

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για την Κύπρο το 2018

Στο 15,5% οι δαπάνες των νοικοκυριών σε στέγαση, νερό και καύσιμα

Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει το 24,0% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης και είναι μακράν το μεγαλύτερο κονδύλι δαπανών των νοικοκυριών έναντι των μεταφορών (13,2%), της δαπάνης για τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά (12,1%), για αναψυχή και πολιτισμό (9,1%), καθώς και τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία (8,7%).

Στην Κύπρο τα νοικοκυριά δαπάνησαν 2,305 δις. Ευρώ (10,9% του ΑΕΠ της χώρας) στην κατηγορία "στέγαση, νερό, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα", περίπου 15,5% των συνολικών δαπανών τους.

Στην ΕΕ, οι υπόλοιπες δαπάνες των νοικοκυριών διανεμήθηκαν σε επιπλώσεις, οικιακό εξοπλισμό και συντήρηση οικιακής χρήσης 5,4% (4,6% στην Κύπρο), ένδυση και υπόδηση 4,7% (5,0% στην Κύπρο), αλκοολούχα ποτά, καπνό και ναρκωτικές ουσίες 3,9% (Κύπρος 5,5%), υγεία 3,9% (5,2% στην Κύπρο), επικοινωνίες »2,3% (2,5% στην Κύπρο) και εκπαίδευση 1,2% (3,0% στην Κύπρο).

Στη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ, η κατηγορία στέγαση, το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα αντιπροσωπεύει το σημαντικότερο στοιχείο των δαπανών των νοικοκυριών.

Το 2018, το μερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών για τη στέγαση ήταν το μεγαλύτερο στη Φινλανδία (28,5%), τη Δανία (28,1%) και τη Σλοβακία (27,7%). Ακολούθησαν η Γαλλία (26,3%), το Ηνωμένο Βασίλειο (26,0%), η Σουηδία (25,9%) και η Τσεχία (25,2%).

Αντίθετα, η Μάλτα (10,3%), η Λιθουανία (15,0%) και η Κύπρος (15,1%) δαπάνησαν το χαμηλότερο ποσοστό των οικιακών δαπανών τους για στέγαση.

Από τα κυριότερα στοιχεία των δαπανών για τα νοικοκυριά, η στέγαση ήταν το στοιχείο που σημείωσε τη σημαντικότερη αύξηση των δαπανών κατά την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ, από 23,2% της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών το 2008 σε 24,0% το 2018 (ή +0,8% πμ).

Μεταξύ 2008 και 2018, το μερίδιο για στέγαση ηλεκτρική ενέργεια,φυσικό αερίου και άλλα καύσιμα στις συνολικές δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη. Η υψηλότερη αύξηση παρατηρήθηκε στη Φινλανδία (από 23,7% των συνολικών δαπανών των νοικοκυριών το 2008 σε 28,5% το 2018 ή αύξηση 4,8 ποσοστιαίων μονάδων), έναντι των Κάτω Χωρών (+ 3,1%), της Πορτογαλίας (+2,7% ), Τη Βουλγαρία (+2,5 ποσοστιαίες μονάδες), την Ιρλανδία και την Ισπανία (και τα δύο +2,1) και το Λουξεμβούργο (+2,0).

Αντίθετα, το μερίδιο αυτό μειώθηκε σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ: τη Σλοβακία (από 30,6% το 2008 σε 27,7% το 2018 ή μείωση 2,9%), ακολουθούμενη από την Ουγγαρία (-2,1%), τη Γερμανία και τη Λετονία (από -1,7%), την Κύπρο (-1,0 ποσοστιαίες μονάδες), την Πολωνία (-0,7), τη Σουηδία (-0,4 ποσοστιαίες μονάδες), το Ηνωμένο Βασίλειο (-0,3) και την Τσεχία (-0,1), ενώ παρέμεινε σταθερή στη Λιθουανία .

Loader