Χορηγίες για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Χορηγίες για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχέδιο Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προϋπολογισμός 200 χιλ. ευρώ

Χορηγίες για ενεργειακούς ελέγχους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), ανακοινώνει την εφαρμογή του «Σχεδίου Χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)».

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της διενέργειας ενεγειακών ελέγχων στους χώρους όπου οι ΜμΕ ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα και στους οποίους καταναλώνεται ενέργεια (κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και διεργασίες, γεωργικές εγκαταστάσεις και μεταφορές). Οι ΜμΕ στις οποίες θα διενεργηθεί ενεργειακός έλεγχος, αναμένεται να λάβουν λεπτομερή γνώση του ενεργειακού τους προφίλ.

Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Συνολικός Προϋπολογισμός: €200.000

Συγχρηματοδότηση: 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου με μέγιστο ποσό χορηγίας για κάθε ΜμΕ τις €2.000.

Προθεσμία: Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Loader