Οι έκτακτοι αύξησαν το δυναμικό της κυβέρνησης τον Ιούλιο

Οι έκτακτοι αύξησαν το δυναμικό της κυβέρνησης τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία 52.069 άτομα εργάζονται στο Δημόσιο- Μείωση του μόνιμου και αύξηση του έκτακτου προσωπικού

Οι έκτακτοι αύξησαν το δυναμικό της κυβέρνησης τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 439 άτομα (-1,5%), ενώ στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (4,9%), φθάνοντας τις 15.318 σε σχέση με 14.604 άτομα τον Ιούλιο του 2018.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2018, τόσο στη Δημόσια όσο και στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία υπάρχει αύξηση με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (1,2%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 10,3% (338 άτομα).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019, παρατηρείται μείωση προσωπικού σε όλες τις κατηγορίες εκτός στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-1,2%) που κυρίως οφείλεται στο έκτακτο προσωπικό (-4,5%).

Loader