Πρόγευμα εργασίας Invest Cyprus στο Λονδίνο για επενδύσεις

Πρόγευμα εργασίας Invest Cyprus στο Λονδίνο για επενδύσεις

Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων για την υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ και η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων

Πρόγευμα εργασίας Invest Cyprus στο Λονδίνο για επενδύσεις

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στον στρατηγικής σημασίας τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus) παρέθεσε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου πρόγευμα εργασίας στο Λονδίνο, με προσκεκλημένους εκπροσώπους από συνολικά 30 επενδυτικά ταμεία και εταιρείες, οι οποίες επενδύουν στον τομέα των ΑΠΕ.

Μπροστά στη διαπίστωση της ανάγκης άμεσης υλοποίησης νέων έργων ΑΠΕ σε μεγάλη κλίμακα, ο Invest Cyprus διοργάνωσε τις συναντήσεις αυτές, στοχεύοντας στην ενίσχυση των προσπαθειών για επίτευξη του εθνικού στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας, ο οποίος ανέρχεται σε 13% μέχρι το 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η εν εξελίξει διαδικασία μετάβασης από το προηγούμενο σύστημα εγγυημένης απόδοσης (feed-in tariff) στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και η δυσκολία χρηματοδότησης των νέων αδειών που παραχωρήθηκαν πρόσφατα, αποτελούν τους κυριότερους λόγους που η Κύπρος παρουσιάζει απόκλιση από τους δεσμευτικούς από την ΕΕ στόχους.

Στην εκδήλωση του Invest Cyprus στο Λονδίνο συμμετείχαν ως κύριοι ομιλητές ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Δρ. Στέλιος Χειμώνας και ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) Φίλιππος (Άλκης) Φιλίππου, οι οποίοι παρουσίασαν στους προσκεκλημένους την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τις προοπτικές της χώρας μας στον τομέα των ΑΠΕ. Εξάλλου, ο Γενικός Διευθυντής του Invest Cyprus, Γιώργος Καμπανέλλας, παρουσίασε από την πλευρά του το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον της Κύπρου.

Όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει συγκεκριμένους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2020 που αφορούν και την Κύπρο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή η διείσδυση των ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται κάτω από το 10%, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την επένδυση στον τομέα των ΑΠΕ, ώστε να αποφευχθούν δυσβάσταχτα πρόστιμα που θα αντανακλούν και στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι στόχοι που τίθενται από την ΕΕ.

Loader