Προσλήψεις στο Δημόσιο

Προσλήψεις στο Δημόσιο

Προσλήψεις θα γίνουν στο Τελωνείο, στο Τυπογραφείο, στο Γενικό Λογιστήριο & στον τομέα της Υγείας.

Προσλήψεις στο Δημόσιο

Μεγάλη κινητικότητα επικρατεί για τις προσλήψεις στο δημόσιο και σχεδόν κάθε εβδομάδα υπάρχουν νέες ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων.

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας ή μέσω της (link (Αριάδνη) μέχρι την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019.

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για 17 κενές μόνιμες θέσεις Βοηθού Τελωνείων. Η θέση είναι πρώτου διορισμού. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544, Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, 35.100, 36.232. Η θέση είναι πρώτου διορισμού.

Πέρα από το Τελωνείο, θέσεις υπάρχουν και στο Τυπογραφείο. Συγκεκριμένα, γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση πρώτου επιθεωρητή, Τυπογραφείο. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α13(ii): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074. Για όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μία κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Προγραμματισμού, Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής).

Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Στο Γενικό Λογιστήριο υπάρχουν δύο κενές μόνιμες θέσεις Διευθυντή Λογιστικών Υπηρεσιών. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433. Θέσεις υπάρχουν και στο Γενικό Χημείο του κράτους. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση πρώτου χημικού. Η θέση είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής. Η εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα είναι: Α14(ii): €57.077, 59.535, 61.993, 64.451, 66.909, 69.367, 71.825, 74.283, 76.741.

Το ενδιαφέρον για αναζήτηση προσωπικού στον τομέα της Υγείας δεν έχει σταματήσει. Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για δέκα κενές θέσεις ιατρικών λειτουργών, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στις πιο κάτω ειδικότητες, υπό την αίρεση ψήφισης του Προϋπολογισμού 2019 του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων: Παιδιατρική (6 θέσεις), ΤΑΕΠ (Γενική Ιατρική ή Παθολογία ή Ορθοπεδική ή Γενική Χειρουργική) (2 θέσεις), Παθολογία (2 θέσεις). Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού και ο ετήσιος μισθός €57.696,16.

Για όσους ενδιαφέρονται γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο κενών θέσεων Επιθεωρητών Καζίνο. Η θέση αφορά σε σύμβαση περιορισμένης / συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θερέτρου (αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2021). Οι απολαβές θα είναι μέχρι €25.000 μικτά ετησίως.

Loader