Ξεχώρισε η Κύπρος στο πρόγραμμα «Teaming» του «Ορίζοντα 2020»

Ξεχώρισε η Κύπρος στο πρόγραμμα «Teaming» του «Ορίζοντα 2020»

Προκρίθηκαν εννέα από τις δέκα κυπριακές προτάσεις για τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας

Ξεχώρισε η Κύπρος στο πρόγραμμα «Teaming» του «Ορίζοντα 2020»

Την επιλογή εννέα συνολικά κυπριακών προτάσεων από τις δέκα οι οποίες κατατέθηκαν - σε σύνολο 43 σε πανευρωπαϊκό επίπεδο - για το στάδιο των «ακροάσεων» (hearings) της Δράσης «Teaming», ανακοίνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το οποίο αποτελεί μαζί με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), συντονιστικό φορέα των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στη Δράση.

Η Δράση «Teaming» αποτελεί εργαλείο του χρηματοδοτικού Προγράμματος της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και στοχεύει στη δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε Έρευνα και Καινοτομία στις χώρες της Ένωσης με μικρότερη ένταση στις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας. Οι προτάσεις οι οποίες θα επιλεγούν για χρηματοδότηση από την ΕΕ θα λάβουν μέχρι €15 εκατ. σε ορίζοντα επταετίας. Επιπρόσθετα θα χρηματοδοτηθούν με άλλα €15 εκατ. από την κυπριακή Κυβέρνηση μέσω της ΓΔ ΕΠΣΑ, σε περίοδο δεκαπενταετίας. Συνολικά, αναμένεται να εγκριθούν για χρηματοδότηση 14-15 προτάσεις συνολικά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημαντικά οφέλη για την Κύπρο

Σε δηλώσεις του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, Δρ. Βασίλης Τσάκαλος σημείωσε ότι «Πέρα από την άμεση εισροή σημαντικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, αναμένεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων επιχειρηματικής καινοτομίας, περιλαμβανομένης της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων, σε τομείς που αποτελούν προτεραιότητες για την Κύπρο». Ο Δρ. Τσάκαλος πρόσθεσε ότι κάθε νέο Κέντρο Αριστείας συνοδεύεται από τη δημιουργία δεκάδων ή και εκατοντάδων νέων θέσεων απασχόλησης. Η χρηματοδότηση, είπε, «θα συμβάλει επίσης στη γενικότερη αναβάθμιση της ικανότητας της Κύπρου για απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από τα ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ και θα αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ως περιφερειακό κέντρο έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».

Αναγνωρίζοντας την πολυδιάστατη σημασία της συμμετοχής της κυπριακής ερευνητικής κοινότητας στο Πρόγραμμα, το ΙΠΕ διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση με θέμα «H Εμπειρία των Υφιστάμενων Κέντρων Αριστείας» με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των συντονιστών των προτάσεων που έχουν κληθεί για τη διαδικασία των «ακροάσεων» στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση φιλοξενήθηκαν οι Καθηγητές Μ. Πολυκάρπου του κέντρου KIOS – Research and Innovation Center of Excellence και Γιώργος Χρυσάνθου του κέντρου RISE-Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technolοgieς, οι οποίοι μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τις εμπειρίες τους από τη επιτυχή συμμετοχή τους στην πρώτη Πρόσκληση της Δράσης. Τα δύο Κέντρα εγκρίθηκαν, το 2016, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης.

Loader