Υφυπουργείο Τουρισμού: Αναδιοργανώνει τη λειτουργία του

Υφυπουργείο Τουρισμού: Αναδιοργανώνει τη λειτουργία του

Προκήρυξη προσφοράς για αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένο οίκο για την αναδιοργάνωση ολόκληρης της λειτουργίας του

Υφυπουργείο Τουρισμού:  Αναδιοργανώνει τη λειτουργία του

Tο Υφυπουργείο Τουρισμού «προχωρεί πολύ σύντομα στην προκήρυξη προσφοράς για αγορά υπηρεσιών από εξειδικευμένο οίκο για την αναδιοργάνωση ολόκληρης της λειτουργίας του", ενώ σημαντική πτυχή της μελέτης αυτής, αφού τεθούν υπόψη οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, αποτελεί και η λειτουργία και στελέχωση παγκύπρια των Γραφείων Πληροφοριών του Υφυπουργείου.

Ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού αναφέρει ότι σε συνάντηση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Υφυπουργείου, Θεοφάνη Τρύφωνος, με την Πρόεδρο και εκπροσώπους του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξεναγών στις 24 Ιουλίου τέθηκαν στο επίκεντρο «οι αλλαγές που προωθούνται σε σχέση με τα Γραφεία Πληροφοριών του Υφυπουργείου, οι οποίες αποσκοπούν στη σταδιακή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους τουρίστες που τα επισκέπτονται».

Αναλυτικά, οι διαφοροποιήσεις οι οποίες αποφασίστηκαν για τη λειτουργία των Γραφείων Πληροφοριών, έγιναν μετά από σφαιρική μελέτη του όλου θέματος, η οποία μεταξύ άλλων, περιλάμβανε ανάλυση στατιστικών στοιχείων για την επισκεψιμότητα των διαφόρων Γραφείων Πληροφοριών, του είδους της πληροφόρησης που ζητείται και της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος, επισκέφθηκε τους τελευταίους μήνες όλα τα Γραφεία Πληροφοριών όπου έτυχε ενημέρωσης για τις δραστηριότητες και τη λειτουργία τους.

Ειδικά για τη Λεμεσό, το Υφυπουργείο Τουρισμού, μετά και από ενδελεχή διερεύνηση, «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ανάγκες των επισκεπτών της πόλης μπορούν να καλυφθούν πλήρως από το ανακαινισμένο Γραφείο Πληροφοριών που βρίσκεται στο Λιμάνι Λεμεσού».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «από τις προωθούμενες αλλαγές δεν θα επηρεαστεί κατ’ ουδένα τρόπο η θέση εργασίας κανενός υπαλλήλου του Υφυπουργείου Τουρισμού».

Loader