Τρείς υποτροφίες δίνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το 2019-2020

Τρείς υποτροφίες δίνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το 2019-2020

Στη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (BSc in MIS)

Τρείς υποτροφίες δίνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για το 2019-2020

Συνολικά τρεις υποτροφίες ύψους 75%, 50% και 25% θα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για φοίτηση στο πτυχιακό πρόγραμμα BSc στη Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων - BSc in Management Information Systems (MIS), κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020.

Η Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων ταιριάζει στη σημερινή εποχή κοινωνικής, οικονομικής και τεχνολογικής αλλαγής και ανήκει στο επαγγελματικό πεδίο των μεγάλων προκλήσεων σήμερα και τις επόμενες δεκαετίες, επιφυλάσσοντας, για τους απόφοιτους της ειδικότητας αυτής, ιδιαίτερα υψηλές απολαβές και προοπτικές γρήγορης εργοδότησης.

Διαδικασία Αίτησης

Αιτήσεις αποστέλλονται στην Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης και Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων, Δρ. Δέσπω Κτωρίδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], με κοινοποίηση στον Αντιπρόεδρο του τμήματος, Δρ. Επαμεινώνδα Επαμεινώνδα, στο [email protected], μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019.

Στη συνέχεια θα συγκληθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης και Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα των Συστημάτων Πληροφορικής με σκοπό να επιλέξει τους τρεις καλύτερους υποψηφίους για τις υποτροφίες, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης.

Κριτήρια επιλογής Τα βασικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θα είναι τα εξής:

-Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό 17/20 και άνω -Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας -Έκθεση 300 λέξεων με θέμα «Γιατί ο κλάδος Διοικητικής Πληροφοριακών Συστημάτων (MIS) είναι κατάλληλος για μένα».

Loader