Η φωτογραφία της ημέρας: 04.07.2019

Η φωτογραφία της ημέρας: 04.07.2019

Η φωτογραφία της ημέρας:  04.07.2019

Σε μία φάρμα στο Pitt Meadows, British Columbia, Canada η εταιρία Operations At A CubicFarm Systems Corp. κάνει παραγωγή αρωματικών φυτών και χόρτων.

Ένας υπάλληλος ελέγχει μέσω app τη θερμοκρασία και λοιπές συνθήκες που επικρατούν στη φάρμα.

Φωτογραφία: James MacDonald/Bloomberg

Loader