Το 2021 καταργούνται όλα τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ελλάδα

Το 2021 καταργούνται όλα τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός είπε πως τα πλαστικά μιας χρήσης, από το 2021 θα απαγορευτούν εντελώς

Το 2021 καταργούνται όλα τα πλαστικά μιας χρήσης στην Ελλάδα

Ο πρωθυπουργός είπε πως η χώρα με την ομορφότερη φύση πρέπει να προστατευθεί και πως τα πλαστικά μιας χρήσης, από το 2021 θα απαγορευτούν εντελώς στην Ελλάδα.

«Και στις επιχειρήσεις του χώρου θα δοθούν κίνητρα για την προσαρμογή τους στην κυκλική οικονομία με εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους και επανακατάρτιση των εργαζομένων τους», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης πως τα μικρά νησιά μας γίνονται ενεργειακά αυτόνομα με την ανάπτυξη Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές.

Είπε επίσης πως σε ορίζοντα τετραετίας υλοποιείται Στρατηγικό Σχέδιο Ηλεκτρικής Κινητικότητας στις μεγάλες πόλεις και στα νησιά.

Πρώτος στόχος, η ανανέωση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με αστικά ηλεκτρικά λεωφορεία και πιλοτικές εφαρμογές σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Loader