5 Mar 2018

«Φύση - Πόλη - Λύσεις» ... Πόση φαντασία έχεις;

Φωτογραφικός Διαγωνισμός από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού πρότζεκτ CONNECTING NATURE

[Η παρούσα ανάρτηση ενημερώθηκε σήμερα 7/09, αφού μετά από παράκληση των ενδιαφερόμενων, ο διαγωνισμός πήρε παράταση για τις 14 Σεπτέμβρη. Δείτε σχετικό σύνδεσμο με όλα τα έντυπα διαγωνισμού και έντυπο συμμετοχής]

To έργο CONNECTING NATURE εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020, την προγραμματική περίοδο 2014–2020. Αποτελεί έργο μεγαλεπήβολο με προϋπολογισμό ύψους 13 εκατομμύριων ευρώ.

Στο έργο συμμετέχουν 29 εταίροι από 16 ευρωπαϊκές Χώρες. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ) συμμετέχει ως μοναδικός εταίρος από την Κύπρο, γεγονός που αποτελεί τεράστια επιτυχία καθώς η χώρα εκπροσωπείται σε έργο τέτοιας εμβέλειας και σημασίας.

Γενικός στόχος του έργου είναι η Ευρώπη να εξασφαλίσει ηγετική θέση, σε παγκόσμια κλίμακα, στους τομείς της καινοτομίας και της εφαρμογής λύσεων βασισμένων στη φύση.

Tί εννοούμε με τον όρο «Λύσεις βασισμένες στη φύση»;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ως «Λύσεις βασισμένες στη φύση» τις λύσεις που εμπνεύστηκαν και υποστηρίζονται από τη φύση, οι οποίες αποφέρουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη και είναι πιο ανθεκτικές και αποτελεσματικές μακροπρόθεσμα.
Απλά παραδείγματα τέτοιων λύσεων στις πόλεις είναι τα δέντρα σε ανοικτούς χώρους (όπως σε δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες κα), οι πράσινες οροφές και τοίχοι, τα πάρκα και γενικότερα οι περιοχές αστικού πρασίνου. Τέτοιες λύσεις προσφέρουν στο αστικό περιβάλλον μια σειρά σημαντικών οφελών όπως παρεμπόδιση της σκόνης, των τοξινών και του θορύβου, μείωση της υπερθέρμανσης της εκάστοτε περιοχής κα. Παράλληλα, αποτελούν χώρους αναψυχής και ευημερίας των κατοίκων μιας περιοχής αφού αναβαθμίζουν σε πολλά επίπεδα την ποιότητα ζωής τους στο περιβάλλον που ζουν.
Τι συμβαίνει στις πόλεις που εφαρμόζουν τέτοιου τύπου παρεμβάσεις ως πολεοδομικό εργαλείο αναβάθμισης των υποβαθμισμένων περιοχών τους;

Οι πολεοδομικές παρεμβάσεις που εφαρμόζουν τέτοιου είδους λύσεις, αποσκοπούν κυρίως στην αστική ανάπλαση, αναγέννηση και ανάπτυξη μιας υποβαθμισμένης, εγκαταλελειμμένης ή περιθωριακής περιοχής. Με την αποκατάσταση και επανάχρηση / εκμετάλλευση κενών και εγκαταλελειμμένων κτιρίων ή εκτάσεων γης δημιουργούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, προωθείται η χρήση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που έχουν ως βασικό άξονα τις αρχές της βιωσιμότητας, ενώ οι πόλεις διαμορφώνονται σε (ζωντανά) εργαστήρια καινοτομίας, πειραματισμού, ελέγχου και αξιολόγησης της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

Ποια είναι η γενική προσέγγιση υλοποίησης του έργου;

Για την υλοποίηση του γενικού στόχου του έργου, η ομάδα έργου δημιούργησε μια κοινότητα πόλεων η οποία στόχο έχει να προάγει τη γνώση μεταξύ των ομότιμων ομάδων και την ανάπτυξη ικανοτήτων
μεταξύ των προηγμένων πόλεων που έχουν εμπειρία στην παροχή λύσεων βασισμένων στη φύση μεγάλης κλίμακας και των πόλεων που ακολουθούν ταχέως, οι οποίες έχουν μεν την επιθυμία να εφαρμόσουν τέτοιες λύσεις μεγάλης κλίμακας αλλά στερούνται της εμπειρογνωμοσύνης. Όσο αυξάνεται η γνώση και η εμπειρογνωμοσύνη, τόσο η κοινότητα αυτή θα συμπεριλαμβάνει νέα μέλη, τις πόλεις πολλαπλασιαστές.

Ταυτόχρονα, οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν τις απαραίτητες πολιτικές και πρακτικές για αύξηση της ανθεκτικότητας των πόλεων, της καινοτομίας και της διακυβέρνησης χρησιμοποιώντας λύσεις βασισμένες στη φύση. Η προσέγγιση θα είναι ανοιχτή και καινοτόμα, ενισχύοντας την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων, των ΜΜΕ, της ακαδημαϊκής έρευνας και των κοινοτικών εταίρων για την παραγωγή των απαραίτητων εργαλείων και καθοδηγητικού οδηγού για τις πόλεις που επιδιώκουν να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν τέτοιου είδους λύσεις σε τοπικό επίπεδο.

Διοργάνωση Φωτογραφικού Διαγωνισμού

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας αποσκοπεί στο πρώτο έτος υλοποίησης του έργου, μεταξύ άλλων, την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών (κεντρικής κυβέρνησης / κυβερνητικών τμημάτων, δημοτικών αρχών, τοπικών επιχειρήσεων και πολιτών) για την έννοια «Λύσεις βασισμένες στη φύση» και τη σημασία εφαρμογής τους εκτενέστερα στο αστικό περιβάλλον που ζούμε.

Με αφορμή τα πιο πάνω, διοργανώνεται, με την υποστήριξη της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λευκωσίας) και Εταίρο Επικοινωνίας το μεγαλύτερο Όμιλο Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης στην Κύπρο Digital Tree e-Publishers, φωτογραφικός διαγωνισμός με θέμα: «Η φύση μπορεί να μας δώσει τις λύσεις που ψάχνουμε!». Εντοπίστε τέτοια παραδείγματα «Πράσινων λύσεων» στην πόλη σας, στη γειτονιά σας, στο περιβάλλον που ζείτε και απαθανατίστε τα.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για όλους (ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, μαθητές, φοιτητές, Κύπριους, αλλοδαπούς, κτλ) τα έγγραφα του οποίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Γιατί η φύση μπορεί να μας δώσει τις λύσεις που ψάχνουμε, φτάνει να αξιοποιήσουμε τα δυναμικά χαρακτηριστικά της, κατά περίπτωση, με σεβασμό προς όφελος μας.

Για αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τον διαγωνισμό ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Δες κι αυτά

Κόσμος