Έτσι θα μοιάζει η Κυριάκου Μάτση

Έτσι θα μοιάζει η Κυριάκου Μάτση

Έτσι θα μοιάζει η Κυριάκου Μάτση
Εντός Σεπτεμβρίου αρχίζει η ανάπλαση, γράφει η Nicosia First

Η σελίδα Nicosia First δημοσίευσε τρισδιάστατες εικόνες από την ανάπλαση της Κυριάκου Μάτση, τα έργα της οποίας θα αρχίσουν εντός Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σελίδα που προωθεί τα έργα του Δήμου, το έργο θα περιλαμβάνει:

• Κατασκευή νέου ασφαλτικού οδοστρώματος • Δημιουργία νέων πεζοδρομίων • Διαπλάτυνση/ προσαρμογή υφιστάμενων πεζοδρομίων • Βελτίωση συνθηκών προσβασιμότητας και χρήσης του δρόμου • Προσθήκη νέων χώρων/λωρίδων πρασίνου • Τοπιοτέχνηση με νέες φυτεύσεις- προσθήκη 70 μεγάλων δέντρων • Προσθήκη 17 νέων θέσεων στάθμευσης κατά μήκος του δρόμου • Υπογειοποίηση υπηρεσιών (ΑΗΚ, ΑΤΗΚ, ΣΥΛ, ΣΑΛ) • Νέος Οδικός Φωτισμός • Κατασκευή νέου συστήματος υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων • Αναθεώρηση ρύθμισης κυκλοφορίας • Επαναπροσδιορισμός οριζόντιας και κατακόρυφης οδικής σήμανσης • Τοποθέτηση τριών διαβάσεων πεζών

Στόχος, αναφέρεται, είναι να επηρεαστεί όσο το δυνατό μικρότερος αριθμός δέντρων

• Υφιστάμενα μεγάλα δέντρα: 63 δέντρα (40 κυπαρίσσια, 7 πεύκα, 11 καζουαρίνες, 4 φοινικιές, 1 ευκάλυπτος) • Υφιστάμενα μικρά δέντρα: 110 δέντρα (εκ των οποίων 76 στερκούλιες) • Επηρεάζονται 8 μεγάλα δέντρα (6 κυπαρίσσια, 1 καζουαρίνα,1 ευκάλυπτος) και 20 μικρά δέντρα με την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου που έχει προταθεί. • Προτείνεται η φύτευση 70 συνολικά νέων μεγάλων δέντρων ύψους πέραν των 4 m, επιπρόσθετα των 55 μεγάλων δέντρων που παραμένουν. • Από τα νέα προτεινόμενα δέντρα που θα φυτευτούν, τα 30 είναι ορθόκλωνα κυπαρίσσια και τα υπόλοιπα 40 είναι φυλλοβόλα καλλωπιστικά. • Συνολικός αριθμός μεγάλων δέντρων με εφαρμογή νέου Ρυθμιστικού: 125 δέντρα • Στην τοπιοτέχνηση των νέων χώρων/λωρίδων πρασίνου, προτείνεται η φύτευση μεγάλου αριθμού θάμνων και αρωματικών φυτών τοπικής χλωρίδας

Loader