19 Apr 2019

Ξεκινάει από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το i-Portunus, το 'erasmus' των καλλιτεχνών

θα δώσει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους καλλιτέχνες να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ για περίοδο 15 έως 85 ημερών

Ξεκινάει από σήμερα το "erasmus" των καλλιτεχνών, το πρόγραμμα που ονομάζεται i-Portunus, και θα δώσει τη δυνατότητα σε Ευρωπαίους καλλιτέχνες να εργαστούν σε άλλη χώρα της ΕΕ για περίοδο 15 έως 85 ημερών.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κομισιόν με προϋπολογισμό 1 εκατ. €, το έργο αυτό θα υποστηρίξει την κινητικότητα περίπου 500 καλλιτεχνών για τη δημιουργία ή τη βελτίωση συνεργασιών και τη δημιουργία νέων έργων.

Η σημερινή είναι πρώτη από τις τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και καλύπτει δύο τομείς: τις τέχνες του θεάματος, το χορό και το τσίρκο και τις εικαστικές τέχνες και είναι ανοιχτό σε άτομα που κατοικούν σε όλες τις χώρες και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Creative Europe.

Το επόμενο έτος, η Κομισιόν θα επενδύσει άλλα 1,5 εκατομμύρια ευρώ σε παρόμοιες δοκιμές. Στόχος είναι να προετοιμαστεί το 2021, όταν η κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών του πολιτισμού αναμένεται να αποτελέσει μόνιμη δράση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Creative Europe.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, Tibor Navracsics, δήλωσε σχετικά ότι "η διευκόλυνση των καλλιτεχνών να εργάζονται πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα είναι πολύ σημαντική. Δίνει ώθηση στους τομείς τους και στην οικονομία της ΕΕ και τους βοηθά να συνεισφέρουν και να επωφελούνται πλήρως από τα ποικίλα πολιτισμικά οικοσυστήματα της Ευρώπης. Το έργο i-Portunus μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προετοιμασία για την υποστήριξη της ΕΕ για την κινητικότητα των καλλιτεχνών σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα".

Επιπλέον η Κομισιόν και η IMPS, οι ιδιοκτήτης των πνευματικών δικαιωμάτων των Smurfs (Στρουμφ), υπογράφουν σήμερα συμφωνία για τη χρήση των εικόνων των Smurfs στην προώθηση της καμπάνιας Global Beach Clean-up του 2019. Η συμφωνία αποτελεί μια μοναδική σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τον καθαρισμό και την ευαισθητοποίηση για τον καθαρισμό των θαλασσών που θα επιτρέψει τη δωρεάν χρήση επιλεγμένων σχεδίων Smurf στα κοινωνικά μέσα, τη χρήση του διαδικτύου καθώς και την επωνυμία ειδικού υλικού που θα χρησιμοποιείται κατά την δράση αυτή παγκοσμίως. Η εταιρική σχέση θα επιτρέψει στην Κομισιόν να προσεγγίσει ένα νέο κοινό, ιδίως σε θέματα όπως η παγκόσμια ηγετική πολιτική της ΕΕ για τα πλαστικά μιας χρήσης. Από το 2018, η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) διοργάνωσαν από κοινού μια ετήσια παγκόσμια εκστρατεία για τον καθαρισμό των θαλασσών. Φέτος, η ΕΕ θα παρακινήσει εκ νέου τις αντιπροσωπείες της σε ολόκληρο τον κόσμο και τις αντιπροσωπείες στα κράτη μέλη να οργανώσουν εκδηλώσεις καθαρισμού των παραλιών μαζί με τοπικούς οργανισμούς και σχολεία γύρω από την Παγκόσμια Ημέρα Εκκαθάρισης των Ακτών (21 Σεπτεμβρίου).

Τέλος, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι μέχρι αύριο, οι δημόσιες αρχές που συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις στην ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και να μπορούν να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά τιμολόγια ανάλογα. Το νέο πρότυπο θα συμβάλει στη διασφάλιση της έγκαιρης και αυτόματης επεξεργασίας των ηλεκτρονικών τιμολογίων και των πληρωμών των επιχειρήσεων, θα διευκολύνει τις εταιρείες να διαχειρίζονται τις συμβάσεις τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και θα αυξάνει την ελκυστικότητα των επιχειρήσεων δημοσίων συμβάσεων.

Η Επίτροπος Elżbieta Bieńkowska, υπεύθυνη για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: "το ηλεκτρονικό τιμολόγιο προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων διοικήσεων στην Ευρώπη και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Το νέο πρότυπο e-invoicing υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική διαφάνεια, συμβάλλει στη μείωση του κόστους και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στις συναλλαγές δημοσίων συμβάσεων. Η Koμισιόν υποστηρίζει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε εθνικό επίπεδο, οπότε όλες οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδίως οι ΜΜΕ, μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν".

Βάσει της οδηγίας για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις, το πρότυπο e-invoicing αποτελεί μέρος της στρατηγικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς αποσκοπεί στην απελευθέρωση των ευκαιριών στο διαδίκτυο στις δημόσιες συμβάσεις. Η Koμισιόν εκτιμά ότι μόνο κατά την περίοδο 2015-2017 η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από επιχειρήσεις της ΕΕ είχε ως αποτέλεσμα εξοικονομήσεις 920 εκατ. ευρώ.

Νέα