Έξι στους δέκα νέους δεν θέλουν να ψηφίσουν. Αναρωτιόμαστε γιατί.

Έξι στους δέκα νέους δεν θέλουν να ψηφίσουν. Αναρωτιόμαστε γιατί.

Έξι στους δέκα νέους δεν θέλουν να ψηφίσουν. Αναρωτιόμαστε γιατί.
Αυτό λέει η έρευνα του Ινστιτούτου Στατιστικολόγων

Το Κυπριακό Ινστιτούτο Στατιστικολόγων (ΚΙΣ) διεξήγαγε μεταξύ των ημερομηνιών 28-30 Νοεμβρίου 2017 έρευνα με αντικείμενο την πρόθεση των νέων να ψηφίσουν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΙΣ το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν άκρως αποθαρρυντικό και απογοητευτικό, γιατί 62.4% των νέων δεν θέλουν να ψηφίσουν.

Η έρευνα που διεξήχθη αφορούσε νέους ηλικίας 18-35 ετών και κάλυπτε ολόκληρη την επικράτεια με μέγεθος δείγματος 696 άτομα. Το δείγμα καθορίστηκε με τη μέθοδο της απλής τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας.

Η συλλογή των πληροφοριών έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με τη μέθοδο της σημειακής εκτίμησης.

'Οπως αναφέρεται, το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής μεταξύ των νέων προέρχεται από αστικές περιοχές και αγγίζει το 64.9%.

Πηγή

Loader