Αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου

Αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου

Η δουλειά επεκτείνεται, οι πωλήσεις αυξάνονται και η επιχείρηση χρειάζεται νέο επαγγελματικό αυτοκίνητο

Αγορά επαγγελματικού αυτοκινήτου

Είτε πρόκειται για νέο αυτοκίνητο, είτε για μεταχειρισμένο, το Car Loan της Ellinas Finance παρέχει ευελιξία και ασφάλεια σε συνδυασμό με διάφορα οφέλη.

Πλέον μπορείτε να οδηγήσετε το αυτοκίνητο που επιθυμείτε, πάντα με τις πιο εύκολες διαδικασίες, ή να αλλάξετε το παλιό σας αυτοκίνητο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, εύκολα και απλά, χωρίς γραφειοκρατία.

Στην Ellinas Finance μπορείτε να λάβετε δάνειο μέχρι και 50 χιλιάδες ευρώ, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι τα πέντε χρόνια και κατ 'αποκοπή επιτόκιο από 4,50%.

Απαιτούμενος αριθμός εγγυητών για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου: 1 Εγγυητής με προκαταβολή άνω του 20%

Απαιτούμενος αριθμός εγγυητών για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: 1 Εγγυητής με προκαταβολή άνω του 50% 2 Εγγυητές με προκαταβολή άνω του 40% 3 εγγυητές με προκαταβολή άνω του 20%

Επίσης, θα πρέπει: Να είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου Να είστε ηλικίας 18 ετών και άνω Να εργάζεστε στην Κύπρο

Photo : Bruce Mars / Pexels

Loader