5 πράγματα που δεν ήξερες για το factoring

5 πράγματα που δεν ήξερες για το factoring

Και μπορεί να σώσουν την επιχείρησή σου

5 πράγματα που δεν ήξερες για το factoring

Τι είναι το Factoring, μάθαμε , πώς όμως μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη της επιχείρησής μας;

Το factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ή σε συγκεκριμένες;

Το factoring απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες με βραχυπρόθεσμη πίστωση σε επαναληπτικής αγοραστικής συμπεριφοράς πελατεία, είτε βρίσκονται στην εγχώρια είτε στην διεθνή αγορά.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από το factoring προέρχονται από όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας (όπως βιομηχανία, εμπόριο, προσφορά υπηρεσιών) και έχουν εκχωρούμενο ετήσιο κύκλο εργασιών που να ξεκινά από ένα συγκεκριμένο ποσό και πάνω.

Οι διαφορετικοί παράγοντες που καθορίζουν τα δεδομένα της αγοράς σε σχέση με το παρελθόν,επιτάσσουν τη χρήση υπηρεσιών factoring.

Πότε είναι απαραίτητο;

Οι υπηρεσίες factoring δεν προσφέρονται μόνο μια συγκεκριμένη στιγμή ή χρονική περίοδο. Μία επιχείρηση πιθανότατα να χρειαστεί τις υπηρεσίες αυτές καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της.

Αρχικά, η χρηματοδότηση επιχειρηματικών απαιτήσεων από κάποια εταιρεία factoring, μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση, ανακουφίζοντας την από τραπεζικά δάνεια και προβλήματα ρευστότητας. Όμως, εταιρεία factoring δεν κάνει μόνο αυτό. Παράλληλα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης προσφέροντας χρηματοδότηση και εάν η επιχείρηση αυτή ασχολείται με τον τομέα των εξαγωγών, τότε η εταιρεία factoring μπορεί να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια φέρνοντας τους σε επαφή με το δίκτυο συνεργατών που διαθέτει στο εξωτερικό μέσω της FCI.

Ακόμη, προσφέρεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, αφού η εταιρεία factoring αναλαμβάνει την επαγγελματική διαχείριση των οφειλετών, τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και τη μόνιμη βελτίωση της ρευστότητας.

Το factoring ικανοποιεί μόνο τις ανάγκες των επιχειρήσεων για ρευστότητα;

Το factoring αποτελεί ένα χρηματοδοτικό «εργαλείο» για τη διαχείριση, την είσπραξη, τη χρηματοδότηση και την ασφάλιση λογαριασμών πελατών, δίνοντας την ευκαιρία στον πελάτη να έχει πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ προεξόφλησης τιμολογίων και factoring;

Και τα δύο προϊόντα παρέχουν άμεση χρηματοδότηση έναντι των τιμολογίων που εκδίδει μία επιχείρηση.

Με την προεξόφληση τιμολογίων συνεπάγεται ότι η εταιρεία διαχειρίζεται τους λογαριασμούς των πελατών της, ενώ με το factoring προσφέρεται μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών, η οποία συμπεριλαμβάνει την διαχείριση όλων των πελατών της, την είσπραξη των οφειλετών κ.α.

Ποιο είναι το συνολικό (και αληθινό) κόστος του factoring;

Το κόστος του factoring εξαρτάται από δύο παράγοντες, και τις περισσότερες φορές αποτελεί και το άθροισμα τους.

Ο πρώτος παράγοντας είναι η προμήθεια διαχείρισης. Η προμήθεια αυτή αφορά στο κόστος των παρεχόμενων διαχειριστικών, εισπρακτικών αλλά και της παρακολούθησης του λογαριασμού του προμηθευτή υπηρεσιών.

Η προμήθεια διαχείρισης χρεώνεται επί της αξίας των τιμολογίων. Με το κόστος να καθορίζεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των οφειλετών, τις διαδικασίες τιμολόγησης, τη γεωγραφική διασπορά αυτών κ.λπ.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η προμήθεια προεξόφλησης. Η προμήθεια προεξόφλησης έχει να κάνει με το χορηγητικό επιτόκιο που βαραίνει το εκάστοτε υπόλοιπο των προεξοφληθεντων απαιτήσεων. Η προμήθεια προεξόφλησης υπολογίζεται στο υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού ανά ημέρα.

Loader