Επενδύει σε περιβαλλοντικές πολιτικές η Ελληνική Τράπεζα

Επενδύει σε περιβαλλοντικές πολιτικές η Ελληνική Τράπεζα

Πενταπλασιάστηκαν οι πράσινες επενδύσεις από το 2012

Επενδύει σε περιβαλλοντικές πολιτικές η Ελληνική Τράπεζα

Της Αριάνας Χαριλάου

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και την εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ένας από αυτούς τους οργανισμούς είναι και η Ελληνική Τράπεζα και όπως μας εξηγούν ο Επικεφαλής Λειτουργικής Υποστήριξης, Φοίβος Λεοντίου και ο Υπεύθυνος Ενέργειας Γιάννος Ιωάννου της Ελληνικής Τράπεζας, η περιβαλλοντική πολιτική και οι δράσεις που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης επιτυγχάνουν την ελαχιστοποίηση του κόστους, στην οικονομική όσο και την κοινωνική ανάπτυξη.

Σε συνέντευξή τους στο Impossible Works, σημειώνουν τις δράσεις και τις επενδύσεις της Ελληνικής Τράπεζας για την πράσινη οικονομία, την ενεργειακή απόδοση του Ομίλου από το 2012 αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της Τράπεζας.

1.Πόση σημασία έχει για την Ελληνική Τράπεζα η επένδυση σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης;

Εδώ και αρκετά χρόνια η Ελληνική Τράπεζα έχει δει την τάση και την ανάγκη για επένδυση και ανάπτυξη στους τομείς της πράσινης οικονομίας και εκπονεί ως αποτέλεσμα διάφορες δράσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος λόγω της κλιματικής αλλαγής, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να υιοθετήσουμε επιλογές που ελαχιστοποιούν το οικολογικό μας αποτύπωμα και συμβάλλουν παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Η επένδυση σε δράσεις για την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικές, τόσο για την οικονομική όσο και για την κοινωνική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και μεγιστοποίηση της ενεργειακής μας επίδοσης.

2.Ποιες δράσεις και επενδύσεις έγιναν μέχρι τώρα για το σκοπό αυτό;

Οι επενδύσεις της Ελληνικής Τράπεζας πενταπλασιάστηκαν από το 2012 σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Το 2012 οι «πράσινες επενδύσεις» ήταν 65.000 ευρώ, ενώ το 2017 πέραν του πενταπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 355.000 ευρώ. Η Ελληνική Τράπεζα επιδιώκει να εντείνει τις περιβαλλοντικές της προσπάθειες για μείωση των αποβλήτων, για εξοικονόμηση ενέργειας πόρων και νερού, μείωση καυσίμων και χρήση προϊόντων που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Υποστηρίζει την αγορά ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ την ίδια ώρα μεριμνά για τον πιο αποδοτικό ενεργειακό σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, συστημάτων και διεργασιών της Τράπεζας. Πολύ σημαντική παράμετρος επίσης είναι και η εμπλοκή του προσωπικού της Τράπεζας σε πρόγραμμα κατάρτισης, για εξασφάλιση της ευαισθητοποίησης και της πλήρους υποστήριξής τους. Παράλληλα, προωθείται η ηλεκτρονική τραπεζική και η πληροφόρηση χωρίς χαρτί, αλλά και η ελαχιστοποίηση στη χρήση του χαρτιού και της έντυπης μορφής αρχειοθέτησης. Ζητούμε επίσης από τους προμηθευτές μας να μας παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς μας στόχους, ενώ την ίδια ώρα χορηγούμε σχετικές δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνουμε έναν ανοικτό και θετικό διάλογο με τους πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό μας, τις Αρχές, τους προμηθευτές, τις Οργανώσεις και όλους όσοι επιδεικνύουν ενδιαφέρον για περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα.

3.Πόσο μειώθηκε η ενεργειακή κατανάλωση της Ελληνικής Τράπεζας με τη συνεχή βελτίωση σε θέματα ενέργειας;

Η Ελληνική Τράπεζα επαναπιστοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2018 με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας. Πρόκειται για μια ετήσια διαδικασία. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Τράπεζα είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο που πιστοποιήθηκε με το ISO 50001, αυτό ήταν το 2015. Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας, σε όλες τις εγκαταστάσεις στην Κύπρο, προσφέροντας μία συστηματική προσέγγιση για διαρκή βελτίωση των επιδόσεων σε θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης. Προχωρήσαμε σε ενεργειακές αναβαθμίσεις πολλά εκ των καταστημάτων και των κτηρίων μας, από το 2011 και εντεύθεν. Όταν ξεκινήσαμε το 2012 να παρακολουθούμε τα δεδομένα σχετικά με την ενέργεια, το ετήσιο κόστος στον ηλεκτρισμό κυμαινόταν γύρω στα €2,4 εκατομμύρια, ενώ σήμερα είναι γύρω στο €1 εκατομμύριο. Δεν έχει μειωθεί όμως μόνο το κόστος, διότι το κόστος μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με την τιμή μονάδας της ΑΗΚ, αλλά, πιο πολύ πιο σημαντικό, έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Το 2017, η Τράπεζα μείωσε την ενεργειακή της κατανάλωση κατά 30% σε σύγκριση με το 2012 (το οποίο αποτελεί το έτος βάσης μας στο πρότυπο ISO50001) , τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 23% και τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματός του κατά 52%. Η Τράπεζα παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειες με διάφορους δείκτες. Πιο αναλυτικά, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το 2012 ήταν 8,2 εκατ. kWh/ μήνα και το 2017 υποχώρησε στις 6,2 εκατ. kWh/ μήνα. Η μείωση είναι αισθητή και σε επίπεδο τετραγωνικών μέτρων, καθώς η ετήσια κατανάλωση το 2012 ήταν 171,54 kWh/ τμ και το 2017 έφτασε στις 120,27 kWh/ τμ. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) από 17,5 εκατ. kg/ μήνα το 2012 μειώθηκαν σε 13,3 εκατ. kg/ μήνα το 2017, ενώ το συνολικό κόστος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησε από 2,4 εκατ. ευρώ το 2012 σε 1,15 εκατ. ευρώ το 2017. Πλέον, στόχος για το 2018 είναι η περαιτέρω μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο 33% και η μείωση των εκπομπών του CΟ2 στο 27% σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2012.

4.Από ότι γνωρίζουμε η Ελληνική Τράπεζα έχει αποκτήσει σε αρκετά κτήριά της το σήμα του Πράσινου Κτηρίου (Green Offices). Πόσο σημαντική είναι για εσάς η συγκεκριμένη πιστοποίηση;

Η Ελληνική Τράπεζα προχώρησε στην πιστοποίηση 33 καταστημάτων με το οικολογικό σήμα «Green Offices». Πέραν του 50% των κτηρίων της τράπεζας είναι πράσινα. Το «Green Offices» είναι πρωτοποριακό πρόγραμμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτήρια και γραφεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης CYMEPA. Πρώτη η Ελληνική Τράπεζα μαζί με τη CYMEPA και τον Γενικό της Γραμματέα Μιχάλη Ιερίδη ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «Green Offices» είναι κάτω από την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ιωάννας Παναγιώτου. Η κατάκτηση του «Green Offices» προϋποθέτει την εφαρμογή και τήρηση αυστηρών κριτηρίων που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Προϋποθέτει επίσης εκπόνηση σχεδίου δράσης και τακτή παρακολούθηση του. Τα «Green Offices» πλέον είναι ένα οικολογικό σήμα που έχει επεκταθεί στην Κύπρο σε πάρα πολλούς οργανισμούς, όπως όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της CYTA, το γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Κυβερνητικά Κτήρια όπως το Προεδρικό, τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών, ενώ στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί ναυτιλιακές και άλλες εταιρείες.

5.Ποια η σημασία του προγράμματος των «Οικολογικών Σχολείων»;

Με γνώμονα την επιμόρφωση των παιδιών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος, η Ελληνική Τράπεζα επιχορηγεί από το 1999 το Διεθνές Πρόγραμμα της FEE (Foundation For Environmental Education) «Οικολογικά Σχολεία», που απευθύνεται σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Στόχος του προγράμματος είναι οι αυριανοί πολίτες να αποκτήσουν μια πιο υπεύθυνη και ενεργητική στάση απέναντι στο περιβάλλον και την αειφορία. Κινητήρια δύναμη των Οικολογικών Σχολείων είναι η Περιβαλλοντική Επιτροπή του κάθε σχολείου που διενεργεί την επισκόπηση του περιβάλλοντος και καταρτίζει το Σχέδιο δράσης του. Όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με την CYMEPA, τον Εθνικό Χειριστή του προγράμματος. Το κάθε Οικολογικό Σχολείο, παίρνοντας στοιχεία από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, καταρτίζει τον Οικολογικό του κώδικα με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινού. Φέτος, ο αριθμός των Οικολογικών Σχολείων ανήλθε στα 260, ενώ επιδιώκουμε χρόνο με το χρόνο στη συμμετοχή περισσοτέρων.

6.Ποια τα σχέδια της Τράπεζας για το μέλλον;

Στο πλάνο του 2018 είναι η συνέχιση της επιτυχημένης ενεργειακής αναβάθμισης των καταστημάτων και των κτιρίων παγκύπρια, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού αλλά και την αναβάθμιση των κτηρίων. Επιπρόσθετα, ολοκληρώνεται μέσα στο έτος ο ενεργειακός έλεγχος όλων των κτηρίων μας, ενώ φέτος επίσης θα γίνει ενεργειακός έλεγχος σε όλα τα αυτοκίνητα της Τράπεζας, είτε ιδιόκτητα, είτε ενοικιαζόμενα. Η Ελληνική Τράπεζα, και πάλι πρωτοπόρα, συμμορφώνεται σε όλες τις νομικές και θεσμικές της υποχρεώσεις σε αυτά τα θέματα. Μέσα στο σχέδιο δράσης για το 2018 εξετάζεται και η τοποθέτηση επιπροσθέτων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διάφορες εγκαταστάσεις του Οργανισμού. Ήδη έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταικά σε τέσσερα κτήρια μας πριν από 2 χρόνια.

7.Πιστεύετε ότι η ενεργειακή διαχείριση σε μια επιχείρηση είναι πιο υγιής;

Η αλλαγή κουλτούρας μέσα από το ίδιο το προσωπικό είναι πολύ σημαντική, αφού εδώ και πέντε χρόνια μεταφέρουμε όλα όσα επιδιώκουμε να αλλάξουμε και στο σπίτι ή αυτά που εφαρμόζουμε στο σπίτι τα μεταφέρουμε και στη δουλειά. Η ευαισθητοποίηση των συναδέλφων για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες περιβαλλοντικού και ενεργειακού χαρακτήρα αποτελεί μια επιβράβευση για εμάς. Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι μια υγιής επιχείρηση θα πρέπει να θέτει ενεργειακούς σκοπούς και στόχους και να επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής της απόδοσης. Η ενεργειακή διαχείριση για εμάς είναι ένα συναρπαστικό «ταξίδι» και χαιρόμαστε για τα χειροπιαστά του αποτελέσματα.

Loader