H ομάδα SyndeSeas πλέει σε πελάγη επιτυχίας

H ομάδα SyndeSeas πλέει σε πελάγη επιτυχίας

Ακόμη μια ενδιαφέρουσα IDEA σαλπάρει από το accelerator & Incubator πρόγραμμα του IDEA

H ομάδα SyndeSeas πλέει σε πελάγη επιτυχίας

Φωτογραφίες, Μάριος Ιωσηφίδης

Μετά τη διάκρισή τους στο Digital Championship Cy 2017, η ομάδα SyndeSeas εκπροσώπησε την Κύπρο στον διαγωνισμό Ideas for Europe και τώρα, μία ημέρα μετά την αποφοίτησή της από το πρόγραμμα (link της Τράπεζας Κύπρου, μας αποκάλυψαν όσα ενδιαφέρονται έκαναν και σχεδιάζουν για το μέλλον.

Ποιοι είστε και τι ακριβώς κάνετε; Η SyndeSeas Integrated Solutions Ltd απαρτίζεται από μια ομάδα νέων επαγγελματιών του χώρου της ναυτιλίας, των θετικών επιστημών και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ομάδα την οποία θεωρούμε το σημαντικότερο κεφάλαιό μας. Σκοπός των ανθρώπων της SyndeSeas είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών στον τομέα της ναυτιλίας, οι οποίες θα εξυπηρετούν το παγκόσμιο, κοινό όραμα για πιο ασφαλείς και «πράσινες» θάλασσες. Η κύρια εργασία μας είναι πάνω στη σωστή λειτουργία του προγράμματος SyndeSeas Integrated Solution.

Τι κάνει το λογισμικό που αναπτύξατε; Πρόκειται για ένα λογισμικό που δημιουργήθηκε από την εταιρία μας για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών του τομέα της ναυτιλίας στην προσαρμογή της εργασίας τους στα καινούρια δεδομένα του χώρου, κατόπιν της εισαγωγής νέων διεθνών κανονισμών, οι οποίοι θέτουν ως στόχο τη μελλοντική εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυσιπλοϊα.

Για να συμβεί αυτό και σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς πρέπει, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να γίνεται μια συνεχής αξιολόγηση πραγματικών αριθμών και στοιχείων που αφορούν τα καυσαέρια των πλοίων, αυστηρά με την ερευνητική μέθοδο της παρακολούθησης, της αναφοράς και της επαλήθευσης της κατανάλωσης καυσίμων και του συνεπακόλουθου της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Ακολούθως, από τα κέντρα λήψης αποφάσεων (E.E. και Ι.Μ.Ο) θα λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση της πραγματικής διάστασης των εκπομπών αερίων από πλοία, και με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης και σύγκρισης της αποτελεσματικότητας των όποιων μέτρων λαμβάνονται.

Στην παγκόσμια αυτή προσπάθεια, το SyndeSeas έρχεται να υλοποιήσει αυτό που μαρτυρά το όνομά του: τη σύνδεση στην πράξη όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και όλων των εμπλεκόμενων μερών, μέσω ενός ολοκληρωμένου λογισμικού.

Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα εν δυνάμει χρήσιμο εργαλείο, όχι απλά για σκοπούς συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αλλά και για τον σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής παγκόσμιας στρατηγικής για την ουσιαστική συμβολή της ναυτιλίας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πώς προέκυψε η ιδέα σας; Η ιδέα για την δημιουργία του προγράμματος SyndeSeas στηρίχθηκε στους νέους διεθνείς κανονισμούς της ναυτιλίας το περιεχόμενο και ο στόχος των οποίων, συνδέεται με τη φιλοσοφία και το σκοπό της εταιρίας μας. Στη συνέχεια πλαισιώσαμε αυτήν τη νέα διεθνή γραμμή με την πεποίθησή μας ότι με σωστά συνδυασμένες ενέργειες και τη χρήση κάθε υπάρχουσας τεχνολογίας που δύναται να εφαρμοστεί σε κάθε εργασία, μπορεί κανείς να είναι το ίδιο συνεπής με όλους, όσο αφορά τους κανόνες του παιχνιδιού αλλά να πετυχαίνει καλύτερα και αποδοτικότερα αποτελέσματα. Έτσι προέκυψε η ιδέα του SyndeSeas, που ως ερευνητικό πρόγραμμα, ως προϊόν τεχνολογικό και ως έργο ηθικό εκφράζει κάθε πτυχή του οράματός αλλά και του επαγγελματισμού μας.

Πως σας βοήθησε το Ιdea στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας; Το πρόγραμμα IDEA αποτελείται από δύο στάδια (Accelerator training stage και Incubator stage) εκπαίδευσης και συμβουλευτικής διαδικασίας από ειδικούς όλων των τομέων , για τη σωστή οικοδόμηση μιας επιχείρησης και την επιτυχή και εύρυθμη λειτουργία της.

Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής μας, και χάρη στις υποστηρικτικές και συντονισμένες ενέργειες του IDEA καταφέραμε να στελεχώσουμε την ομάδα μας με τα κατάλληλα για κάθε δραστηριότητα πρόσωπα και να δώσουμε στην επιχείρησή μας μία συμπαγή μορφή.

Με την καθοδήγηση και υποστήριξη των ειδικών του Idea η ιδέα μας (και εν συνεχεία η εταιρεία μας) μορφοποιήθηκε και εξελίσσεται διαρκώς θετικά με στόχο να βγει υπό τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην αγορά.

Πως θα αξιοποιήσετε τις γνώσεις αλλά και το network που θα αποκτήσετε με την αποφοίτησή σας; Η υποστήριξη που λαμβάνουμε από το Idea δε σταματά με τη λήξη της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα, ούτε εξαντλείται στο γεγονός ότι, με το τέλος του εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού προγράμματος, αποτελεί πλέον μέτοχο της εταιρίας μας. Το Idea πέραν από τις γνώσεις και το υπόβαθρο που μας έδωσε, αποτελεί και έναν συνοδοιπόρο αλλά και υποστηρικτή της εταιρίας μας τόσο στην έως τώρα όσο και στη μετέπειτα πορεία της. Επιπλέον, οι ευκαιρίες για προβολή και networking που εξακολουθεί να μας προσφέρει είναι τεράστιες, και καλύπτουν όλο το φάσμα ενδιαφέροντός μας· από επενδυτές και πιθανούς στρατηγικούς συνεργάτες μέχρι ενδιαφερόμενους φορείς για τη χρήση του προγράμματος.

Ποιός είναι ο σκοπός σας από τούδε και στο εξής; Σκοπός μας είναι να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται για την προβολή του έργου μας, την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και την προσέγγιση ανθρώπων και επιχειρήσεων της ναυτιλίας.

Είναι πολύ έξυπνο το λογοπαίγνιο στο όνομά σας. Σύνδεση και SyndeSea. Πως εμπνευστήκατε το όνομα της επιχείρησης; Χρειαζόμασταν ένα όνομα δηλωτικό της κύριας δραστηριότητάς μας και των εργασιών που εκτελούνται από το λογισμικό που δημιουργήσαμε. Σκεφτήκαμε ότι το έργο μας θα πρέπει μέσω του ονόματός του να γίνεται αμέσως αντιληπτό, τόσο από τους ανθρώπους της ελληνικής και κυπριακής ναυτιλίας (λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη μεγάλη θέση και την επιρροή και των δύο χωρών στην παγκόσμια ναυτιλία), όσο και από τους ανθρώπους της παγκόσμιας αγοράς του χώρου.

Εκτιμούμε ότι το όνομα SyndeSeas, «μαρτυρά» από μόνο του τη σύνδεση εργασιών, φορέων και προσώπων που επιτυγχάνεται με το λογισμικό της εταιρίας μας, ενώ παράλληλα πιστεύουμε ότι ο τρόπος που γράφεται δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να σκεφτεί κανείς κάτι άλλο πέρα από τα θαλάσσια επαγγέλματα

Τι δουλειά κάνατε πριν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με το startup ecosystem; Τα μέλη της ομάδας μας είναι o Μιχάλης Αγαπίου {Ναυπηγός Μηχανικός – Shipping MRV Auditor}, η Ευαγγελία Φωτοπούλου {Ναυπηγός Μηχανικός}, ο Άγγελος Χατζηφιλίππου {Ειδικός στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών}, o Νικόλαος Φελεσάκης {Μηχανολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Περιβάλλοντος}, ο Χριστόφορος Αντζουλή{Ναυτιλιακός Οικονομολόγος} και ο Γιάννης Ιωάννου (MSc Innovation and Entrepreneurship).

Αντίστοιχα και οι σπουδές σας είναι σε διαφορετικούς κλάδους, υποθέτω. Οι σπουδές των στελεχών της εταιρίας μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων σχετικό με τον τομέα δραστηριοποίησης της. Φυσικά, όλα τα πιο πάνω πρόσωπα έχουν κατά το παρελθόν απασχοληθεί στον τομέα των σπουδών τους και εξακολουθούν να απασχολούνται σε αυτόν, με τη συλλογική εμπειρία της ομάδας να είναι μεγάλη και πολύ σημαντική.

Τι σας πρόσφερε η εμπειρία σας στον διαγωνισμό Ideas from Europe; Το Ideas from Europe είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που προωθεί την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων.

Κάθε χρόνο διοργανώνει τον ομώνυμο διαγωνισμό, όπου κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαικής Ένωσης καλείται να στείλει ως εκπρόσωπο του μια καινοτόμα επιχείρηση (start-up) που φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση κάποιας συγκεκριμένης παγκόσμιας πρόκλησης.

Η Κύπρος επέλεξε για την εκπροσώπηση της στο διαγωνισμό του 2017 την ομάδα SyndeSeas, νικήτρια ομάδα της πρώτης θέσης του Digital Championship Cy 2017, λόγω της προοπτικής του προγράμματος SyndeSeas Integrated Solution να αποτελέσει ένα εργαλείο με παγκόσμια επίδραση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω της αποτελεσματικής μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία.

Η συμμετοχή του SyndeSeas στον διαγωνισμό αυτό, εκτός του ότι προέβαλε την Κύπρο ως τόπο όπου η καινοτομία προοδεύει και ενισχύεται, αποτέλεσε και μια χρυσή ευκαιρία για την ομάδα να προβάλει τη λύση που προτείνει στους καθ’ύλην αρμόδιους· τους ανθρώπους που καταρτίζουν τους κανονισμούς τους οποίους το SyndeSeas εφαρμόζει και θέλει να βελτιώσει.

Σε ποια φάση βρίσκεται το SyndeSeas μετά και από την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό; Αυτή τη στιγμή το SyndeSeas έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη φάση του "Private Beta Testing" κατά την οποία ελέγχθηκαν οι αρχικά σχεδιασμένες λειτουργίες ενώ υιοθετήθηκαν και κάποιες επιπλέον λειτουργίες προς ενίσχυση του τελικού προϊόντος.

Στις 20/12 ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη του "Public Beta Testing" με το σύνολο των προβλεπόμενων λειτουργιών του διαθέσιμο και πλήρως λειτουργικό.

Από την ίδια μέρα, ξεκίνησε και επίσημα η χρήση του για αναφορά και επαλήθευση δεδομένων από πλοία για τις ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμούς που ήδη επέλεξαν το SyndeSeas ως το εργαλείο για αποτελεσματική συμμόρφωση τους με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Η προσπάθεια για επέκταση και αναβάθμιση των λειτουργιών του λογισμικού είναι αδιάκοπη, με στόχο την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πως σκοπεύει να βοηθήσει το SyndeSeas την ναυτιλία; Τι προσφέρετε; Εκτιμούμε ότι το πρόγραμμα SyndeSeas έχει να προσφέρει πολλά στη ναυτιλία Σκοπός της εταιρίας μας είναι η αξιοποίηση της ολοένα και αναβαθμιζόμενης τεχνολογίας για την ανάπτυξη ,λύσεων, και ,εφαρμογών, που θα υπηρετούν το παγκόσμιο, κοινό όραμα για πιο «πράσινες» θάλασσες.

Το SyndeSeas Integrated Solution, δεν αναπτύχθηκε απλά ως ένα εργαλείο που διευκολύνει τα πληρώματα των πλοίων, τις πλοιοδιαχειρίστριες εταιρείες και τους επαληθευτές ως προς την εφαρμογή των κανονισμών.

Έπιπλέον έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί κατά τρόπο που να αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο για τους Ευρωπαίους υπεύθυνους κατάρτισης κανονισμών αλλά και για τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής στρατηγικής για την ουσιαστική συμβολή της ναυτιλίας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Βρίσκεται ανταπόκριση από την αγορά ναυτιλίας; Στη μέχρι τώρα πορεία του, το πρόγραμμα SyndeSeas χαίρει σημαντικής ανταπόκρισης από τη διεθνή αγορά της ναυτιλίας.

Μια από τις βασικές μεθόδους προώθησης του προγράμματος στην αγορά, είναι η διεξαγωγή σεμιναρίων σχετικά με τους νέους κανονισμούς που το πρόγραμμα εξυπηρετεί. Μέχρι στιγμής, εκτός από την Κύπρο, λάβαμε προσκλήσεις και πραγματοποιήσαμε τέτοια σεμινάρια στον Λίβανο (Βηρυτός, 28/02/2018) και στον Παναμά (Πόλη του Παναμά, 12/03/2018), ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από την Αίγυπτο.

Ωστόσο, μεγαλύτερη ως τώρα επιτυχία θεωρούμε τη συμπερίληψη στελεχών της εταιρίας μας στους ομιλητές του διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνει το Latin America MTCC (ένα έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση) στον Παναμά (13-15/03/2018) με θέμα τους διεθνείς κανονισμούς για συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων κατανάλωσης καυσίμων από πλοία.

Η επιλογή της εταιρίας μας για ενεργή συμμετοχή στο συνέδριο ανάμεσα σε ομιλητές από τον IMO, την ΕΕ αλλά και εταιρίες και οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας και κύρους, αποτελεί ξεχωριστή τιμή για εμάς, αλλά και έμπρακτη αναγνώριση της καινοτόμας ιδέας μας.

Αν σας ενδιαφέρει να καταθέσετε την αίτησή σας, προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα του IDEA, μάθετε όσες πληροφορίες χρειάζεστε ΕΔΩ

Loader